Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Alena Martauzová
Identification number: 42862
University e-mail: alena.martauzova [at] mendelu.cz
 

Contacts     Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The role of museums in the education process of the secondary schools
Written by (author): Bc. Alena Martauzová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Význam muzeí ve výchovně vzdělávacím procesu středních škol
Summary:
Úvodní část bakalářské práce je věnována problematice didaktických prostředků, zejména aktivizujícím metodám výuky. Zvláštní pozornost je věnována prostředkům, které využívají ve své specifické práci muzejní pedagogové. Autorka se věnuje tématu muzejní pedagogiky, edukačnímu potenciálu muzeí a na příkladu Dětského muzea MZM v Brně uvádí základní požadavky při tvorbě interaktivních výstav. V práci jsou shrnuty možnosti spolupráce Dětského muzea a středních škol a také role muzea v plnění výchovně vzdělávacích cílů středních škol. Ve druhé, praktické části, podává autorka přehled výukových metod využívaných v Dětském muzeu MZM v Brně a zabývá se významem didaktických pomůcek v práci muzejních pedagogů. Dále předkládá návrh didaktické hry určené pro žáky středních škol vhodné jako aktivizační prvek do přírodovědné výstavy Dětského muzea a podrobný návod na výrobu didaktické pomůcky k této hře.
Key words:
Didaktika, didaktické prostředky, aktivizující metody výuky, didaktická hra, dětské muzeum, muzejní pedagog, muzejní pedagogika, učební pomůcky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

posudek vedoucíhoposudek oponenta
Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

upozornění
If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Lenka Danielová, Ph.D..