Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Alena Martauzová
Identifikační číslo: 42862
 
Studijní referentka - Studijní oddělení AF (DAF AF)

Kontakty
     
Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Význam muzeí ve výchovně vzdělávacím procesu středních škol
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Význam muzeí ve výchovně vzdělávacím procesu středních škol
Abstrakt:
Úvodní část bakalářské práce je věnována problematice didaktických prostředků, zejména aktivizujícím metodám výuky. Zvláštní pozornost je věnována prostředkům, které využívají ve své specifické práci muzejní pedagogové. Autorka se věnuje tématu muzejní pedagogiky, edukačnímu potenciálu muzeí a na příkladu Dětského muzea MZM v Brně uvádí základní požadavky při tvorbě interaktivních výstav. V práci jsou shrnuty možnosti spolupráce Dětského muzea a středních škol a také role muzea v plnění výchovně vzdělávacích cílů středních škol. Ve druhé, praktické části, podává autorka přehled výukových metod využívaných v Dětském muzeu MZM v Brně a zabývá se významem didaktických pomůcek v práci muzejních pedagogů. Dále předkládá návrh didaktické hry určené pro žáky středních škol vhodné jako aktivizační prvek do přírodovědné výstavy Dětského muzea a podrobný návod na výrobu didaktické pomůcky k této hře.
Klíčová slova:
Didaktika, didaktické prostředky, aktivizující metody výuky, didaktická hra, dětské muzeum, muzejní pedagog, muzejní pedagogika, učební pomůcky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Lenka Danielová, Ph.D..