Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Biljana Đorđević, Ph.D.
Identifikačné číslo: 42831
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Výzkumník projektu III - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí školitelka - Agronomická fakulta
Pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ochrany lesů a myslivosti

Kontakty     
     
Záverečná práca
     
Projekty          Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Oponent 2:prof. Dr. Kiril Bahcevandziev
Oponent 3:
RNDr. Terézia Salaj, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos
Abstrakt:
The aim of this work was to set up a test system for investigation of the ability of Abies alba and Picea abies to undergo somatic embryogenesis under the heavy metal stress. Early somatic embryos (ESEs) of different cell lines of both species were grown on media enriched with three different concentrations (50, 250, and 500 µM) of cadmium (Cd2+) and lead (Pb2+). Thus, the response was observed during proliferation, maturation and germination stages. Another aim of this work was to investigate the effects of Cd2+ and Pb2+ on changes of cellular levels of adenosine triphosphate (ATP) and detoxification potential of A. alba and P. abies ESEs throughout the 21-day proliferation period. The tested heavy metals significantly reduced the proliferation rate of A. alba and P. abies ESEs. The highest tested Cd2+ concentration markedly slowed or stopped the growth of ESEs in both species. Unexpectedly, the proliferation ratio remained fairly high for the P. abies cell lines treated with Pb2+ at all concentrations tested. During the maturation stage, the total number of somatic embryos declined under Cd2+ exposure. The formation of early-precotyledonary and cotyledonary somatic embryos in both species was similarly reduced, although Cd2+ caused a higher death rate and was more toxic than Pb2+. Moreover, by increasing concentration of the heavy metals, ATP levels were also proportionally increased. ESEs of A. alba and P. abies responded to treatment with Cd2+ and Pb2+ by inducing phytochelatins and their biosynthetic intermediates. By increasing heavy metal concentrations, glutathione was used for the synthesis of phytochelatins enabling the tissues to bind to heavy metal ions and thereby avoiding the production of reactive oxygen species (ROS). Pb2+ in A. alba and Cd2+ in both species caused similar increases of all antioxidative thiol compounds; thus, similar mechanisms involving a heavy metal-induced stress response can be assumed. In P. abies, the lowest Pb2+ concentration tested provoked the highest antioxidative response. Since a very low uptake of Pb2+ into the tissue was observed, the higher resistance of P. abies can be attributed to its ability to reduce Pb2+ uptake after longer exposure times. The results of Cd2+ treatment of both species and Pb2+ treatment of A. alba indicated the possibility of testing these coniferous species as potential phytoremediators.
Kľúčové slová:lead, somatic embryogenesis, Abies alba, Picea abies, phytochelatins, cadmium

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc..