Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identification number: 4087
University e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Dean - Faculty of Regional Development and International Studies
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech
Schneider, Jiří -- Lampartová, Ivana -- Kalasová, Žaneta -- Lorencová, Helena
Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2018. v. XXVIII, p. 36--40. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodical2018Details
2.Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic)
Fialová, Jitka -- Kotásková, Pavla -- Schneider, Jiří -- Žmolíková, Nikola -- Procházková, Pavlína
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2018. no. 1, p. 27--41. ISSN 1210-8812. URL: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2018_01_FIALOV%C3%81etal.pdf
article in a professional periodical2018Details
3.Public Participation in the Process of EIA Intentions of Wind Power Plants in the Czech Republic
Schneider, Jiří -- Mudra, Petr -- Kozumplíková, Alice
Public Participation in the Process of EIA Intentions of Wind Power Plants in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 171--182. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010171.pdf
article in a professional periodical2018Details
4.Public Perception of Management and Ecosystem services of Natural monument Holásecká jezera
Spěšná, Gabriela -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Sborník z mezinárodní vědecké konference: Region v rozvoji společnosti 2018. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018,
article in proceedings2018Details
5.Stakeholder's perception of implementation of the NATURA 2000 in the Czech Republic – pilot draft
Venzlů, Michaela -- Schneider, Jiří -- Fialová, Jitka
Vnímání implementace soustavy NATURA 2000 v České republice z pohledu stakeholderů – pilotní hodnocení. In Sborník z mezinárodní vědecké konference: Region v rozvoji společnosti 2018. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018,
article in proceedings2018Details
6.The perception of protected landscape areas
Blahová, Martina -- Schneider, Jiří
The perception of protected landscape areas. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 362--367. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.