Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4087
Univerzitný e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Dekan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
Životopis
     
     
Orgány     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco
J. SchneiderIGAgarant
01.02.2016
31.01.2017
2 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
Iný
Spoluřešitel
01.01.2001
31.12.2001
3 Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů TaterGAČR
garant
30.01.2014
30.01.2014
4 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůInýřešitel01.08.2007
31.12.2011
5P. KupeceTS VZ
Řešitel
01.01.199931.12.2004
6
 Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury
J. SchneiderGAČRgarant26.11.2007
26.11.2007
7
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
Iný
řešitel01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
I. VyskotInýřešitel01.01.200531.12.2005
9      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Iný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
10
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolinaI. VyskotInýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
11
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
12
 Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územíchIGA
garant
01.02.2009
31.12.2009
13
 Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
J. Schneider
IGA
garant
12.12.2011
12.12.2011
14
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
15
 Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů
J. Schneider
GAČR
garant
01.01.2007
01.01.2007
16
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
P. Kupec
Iný
Spoluřešitel
01.01.1996
17      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Iný
Řešitel
01.01.2005
31.12.2005
18 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebA. Kozumplíková
TAČR
řešitel
01.01.2011
01.01.2011
19
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
A. KozumplíkováTAČRŘešitel01.01.2013
20
 Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova
Smluvní výzkumgarant
30.09.2020
31.03.2021
21
 Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajinyJ. SchneiderIGA
garant
01.02.2008
30.11.2008
22
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
Iný
řešitel
01.07.2007
31.12.2007
23
P. KupecAkt eTS VZŘešitel
01.01.2004
31.12.2005
24
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
Iný
Spoluřešitel
01.01.2000
31.12.2001
25
Iný
Pracovník
01.01.2004
31.12.2006
26
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Iný
Řešitel
01.01.2004
31.12.2004
27
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
Internýřešitel
03.02.2014
31.12.2014
28
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
Iný
řešitel
01.01.2007
30.04.2007
29
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
spoluřešitel01.01.200701.01.2007
30
 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníIný
Řešitel
01.01.200431.12.2005
31
 Selected environmental tools as regional development factors
IGA
garant
05.02.2015
31.12.2015
32
 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZ
Řešitel
01.01.1999
33
 Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území
IGA
Hlavní řešitel
16.03.2014
31.12.2014
34
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠspoluřešitel01.01.2008
01.01.2008
35
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
InýSpoluřešitel
01.01.2000
31.01.2000
36
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie
J. Schneider
FRVŠ
garant
01.01.2010
31.12.2010
37 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná územíFRVŠgarant01.01.201031.12.2010
38
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel01.01.200931.12.2009
39
A. KozumplíkováFRVŠŘešitel
01.01.2013
40
 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaInýŘešitel01.01.2003
31.12.2005
41
 Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
J. SchneiderIný
garant
16.01.2015
30.09.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
prijatýpripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený