Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identifikační číslo: 4087
Univerzitní e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Děkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
obhájený1 Analýza činnosti nevládních organizací v provincii CuscoJ. SchneiderIGAgarant01.02.201631.01.2017
ukončený2 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecJinýSpoluřešitel01.01.200131.12.2001
zamítnutý3 Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů TaterJ. SchneiderGAČRgarant30.01.201430.01.2014
ukončený4 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůI. VyskotJinýřešitel01.08.200731.12.2011
ukončený5 Funkční integrace struktur lesních porostůP. KupeceTS VZŘešitel01.01.199931.12.2004
zamítnutý6 Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní strukturyJ. SchneiderGAČRgarant26.11.200726.11.2007
řešený7 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)I. VyskotJinýřešitel01.01.200531.12.2005
řešený8      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyI. VyskotJinýřešitel01.01.200531.12.2005
řešený9      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. VyskotJinýřešitel01.01.200531.12.2005
řešený10      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolinaI. VyskotJinýřešitel01.01.200531.12.2005
zamítnutý11 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČRspoluřešitel01.01.200701.01.2007
ukončený12 Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územíchJ. SchneiderIGAgarant01.02.200931.12.2009
zamítnutý13 Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012J. SchneiderIGAgarant12.12.201112.12.2011
zamítnutý14 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníJ. FialováNAZVřešitel01.01.200701.01.2007
zamítnutý15 Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesůJ. SchneiderGAČRgarant01.01.200701.01.2007
řešený16 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecJinýSpoluřešitel01.01.1996
ukončený17      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. KupecJinýŘešitel01.01.200531.12.2005
zamítnutý18 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebA. KozumplíkováTAČRřešitel01.01.201101.01.2011
podaný19 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRŘešitel01.01.2013
ukončený20 Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajinyJ. SchneiderIGAgarant01.02.200830.11.2008
obhájený21 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderJinýřešitel01.07.200731.12.2007
ukončený22 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. KupecAkt eTS VZŘešitel01.01.200431.12.2005
ukončený23 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. KupecJinýSpoluřešitel01.01.200031.12.2001
ukončený24 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecJinýPracovník01.01.200431.12.2006
ukončený25 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecJinýŘešitel01.01.200431.12.2004
ukončený26 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceA. KozumplíkováInternířešitel03.02.201431.12.2014
ukončený27 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderJinýřešitel01.01.200730.04.2007
zamítnutý28 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČRspoluřešitel01.01.200701.01.2007
ukončený29 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecJinýŘešitel01.01.200431.12.2005
obhájený30 Selected environmental tools as regional development factorsJ. SchneiderIGAgarant05.02.201531.12.2015
ukončený31 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZŘešitel01.01.1999
obhájený32 Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných územíJ. SchneiderIGAHlavní řešitel16.03.201431.12.2014
zamítnutý33 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
ukončený34 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. KupecJinýSpoluřešitel01.01.200031.01.2000
obhájený35 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologieJ. SchneiderFRVŠgarant01.01.201031.12.2010
obhájený36 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná územíJ. SchneiderFRVŠgarant01.01.201031.12.2010
obhájený37 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200931.12.2009
podaný38 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠŘešitel01.01.2013
ukončený39 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecJinýŘešitel01.01.200331.12.2005
ukončený40 Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodíJ. SchneiderJinýgarant16.01.201530.09.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený