Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identifikační číslo: 4087
Univerzitní e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Děkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     
Projekty
          
     
Stáže          Konference     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální roleOdkdy
Dokdy
obhájený
1
 Analýza činnosti nevládních organizací v provincii CuscoIGAgarant
01.02.2016
31.01.2017
ukončený
2
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
Jiný
Spoluřešitel
01.01.2001
31.12.2001
zamítnutý
3
 Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů TaterJ. SchneiderGAČR
garant
30.01.2014
30.01.2014
ukončený4 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůJiný
řešitel
01.08.2007
31.12.2011
ukončený5 Funkční integrace struktur lesních porostůP. Kupec
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
31.12.2004
zamítnutý
6
 Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní strukturyJ. Schneider
GAČR
garant
26.11.200726.11.2007
řešený
7
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
I. VyskotJinýřešitel01.01.200531.12.2005
řešený
8      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyJinýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
řešený
9
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
I. VyskotJinýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
řešený
10
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
zamítnutý11 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchGS LČR
spoluřešitel
01.01.200701.01.2007
ukončený
12 Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územíchJ. SchneiderIGA
garant
01.02.2009
31.12.2009
zamítnutý
13
 Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012IGA
garant
12.12.2011
12.12.2011
zamítnutý
14 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníNAZVřešitel
01.01.2007
01.01.2007
zamítnutý
15
 Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů
GAČRgarant01.01.2007
01.01.2007
řešený
16 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecJiný
Spoluřešitel
01.01.1996
ukončený
17
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. Kupec
Jiný
Řešitel
01.01.2005
31.12.2005
zamítnutý
18
 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb
TAČRřešitel01.01.201101.01.2011
podaný
19
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
A. KozumplíkováTAČRŘešitel
01.01.2013
ukončený
20
 Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny
IGA
garant
01.02.2008
30.11.2008
obhájený21 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
Jiný
řešitel01.07.200731.12.2007
ukončený
22
P. KupecAkt eTS VZŘešitel01.01.2004
31.12.2005
ukončený23
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
P. KupecJiný
Spoluřešitel
01.01.2000
31.12.2001
ukončený
24 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)Jiný
Pracovník
01.01.200431.12.2006
ukončený
25
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaJinýŘešitel
01.01.2004
31.12.2004
ukončený
26
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceA. Kozumplíková
Interní
řešitel03.02.201431.12.2014
ukončený27
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
Jiný
řešitel01.01.2007
30.04.2007
zamítnutý
28
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
J. Fialová
GS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
ukončený
29
 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecJinýŘešitel01.01.200431.12.2005
obhájený
30
 Selected environmental tools as regional development factorsIGA
garant
05.02.2015
31.12.2015
ukončený
31
 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
obhájený
32
 Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných územíIGA
Hlavní řešitel
16.03.201431.12.2014
zamítnutý33 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
ukončený
34 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Jiný
Spoluřešitel
01.01.2000
31.01.2000
obhájený35
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie
J. SchneiderFRVŠgarant
01.01.2010
31.12.2010
obhájený36 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná územíJ. SchneiderFRVŠ
garant
01.01.2010
31.12.2010
obhájený37
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
podaný38 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠ
Řešitel
01.01.2013
ukončený39Jiný
Řešitel
01.01.2003
31.12.2005
ukončený
40
 Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodíJ. Schneider
Jiný
garant
16.01.2015
30.09.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatýpřijatýpřipravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený