Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identifikační číslo: 4087
Univerzitní e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     Výuka     Projekty
     
     
Životopis          Orgány     Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
1
 Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco
IGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
2
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
Jiný
Spoluřešitel
01.01.200131.12.2001
3 Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů TaterJ. Schneider
GAČR
garant30.01.201430.01.2014
4
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
I. Vyskot
Jiný
řešitel
01.08.200731.12.2011
5
P. Kupec
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
31.12.2004
6
 Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury
GAČR
garant
26.11.200726.11.2007
7
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
9
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
10
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
I. Vyskot
Jiný
řešitel01.01.200531.12.2005
11
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
J. FialováGS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
12
 Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územíchJ. SchneiderIGA
garant
01.02.2009
31.12.2009
13
 Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
J. Schneider
IGA
garant
12.12.2011
12.12.2011
14
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníNAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
15 Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesůJ. Schneider
GAČR
garant01.01.2007
01.01.2007
16
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecJiný
Spoluřešitel
01.01.1996
17
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. Kupec
Jiný
Řešitel
01.01.2005
31.12.2005
18 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb
TAČR
řešitel01.01.201101.01.2011
19
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiTAČRŘešitel
01.01.2013
20 Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města TišnovaJ. Schneider
Smluvní výzkum
garant
30.09.2020
31.03.2021
21
 Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajinyJ. SchneiderIGA
garant
01.02.2008
30.11.2008
22 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. Schneider
Jiný
řešitel
01.07.2007
31.12.2007
23 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech
Akt eTS VZ
Řešitel01.01.200431.12.2005
24 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
Jiný
Spoluřešitel
01.01.2000
31.12.2001
25 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)
Jiný
Pracovník01.01.200431.12.2006
26
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Jiný
Řešitel01.01.2004
31.12.2004
27 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceA. KozumplíkováInternířešitel03.02.2014
31.12.2014
28 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderJiný
řešitel
01.01.2007
30.04.2007
29 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceGS LČRspoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
30 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. Kupec
Jiný
Řešitel01.01.200431.12.2005
31
 Selected environmental tools as regional development factors
J. SchneiderIGAgarant
05.02.2015
31.12.2015
32 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
33
 Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území
IGA
Hlavní řešitel
16.03.2014
31.12.2014
34
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2008
01.01.2008
35
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. Kupec
Jiný
Spoluřešitel01.01.2000
31.01.2000
36
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie
FRVŠ
garant
01.01.2010
31.12.2010
37
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území
FRVŠ
garant
01.01.201031.12.2010
38
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
39
A. Kozumplíková
FRVŠ
Řešitel
01.01.2013
40
P. Kupec
Jiný
Řešitel01.01.200331.12.2005
41
 Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
J. Schneider
Jiný
garant
16.01.2015
30.09.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazený
zamítnutý
zrušený