Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identification number: 4087
University e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Dean - Faculty of Regional Development and International Studies
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Activities of NGO's in Cusco Region, PeruJ. SchneiderIGAsupervisor01.02.201631.01.2017
2 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecOtherSpoluřešitel01.01.200131.12.2001
3 Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of TatrasJ. SchneiderGAČRsupervisor30.01.201430.01.2014
4 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forestsI. VyskotOtherřešitel01.08.200731.12.2011
5 Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysisJ. SchneiderGAČRsupervisor26.11.200726.11.2007
6 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)I. VyskotOtherřešitel01.01.200531.12.2005
7      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleysI. VyskotOtherřešitel01.01.200531.12.2005
8      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné HágyI. VyskotOtherřešitel01.01.200531.12.2005
9      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. VyskotOtherřešitel01.01.200531.12.2005
10 Funkční integrace struktur lesních porostůP. KupeceTS VZŘešitel01.01.199931.12.2004
11 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČRspoluřešitel01.01.200701.01.2007
12 Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územíchJ. SchneiderIGAsupervisor01.02.200931.12.2009
13 Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012J. SchneiderIGAsupervisor12.12.201112.12.2011
14 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníJ. FialováNAZVřešitel01.01.200701.01.2007
15 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecOtherSpoluřešitel01.01.1996
16      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. KupecOtherŘešitel01.01.200531.12.2005
17 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRŘešitel01.01.2013
18 Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajinyJ. SchneiderIGAsupervisor01.02.200830.11.2008
19 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderOtherřešitel01.07.200731.12.2007
20 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. KupecAkt eTS VZŘešitel01.01.200431.12.2005
21 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. KupecOtherSpoluřešitel01.01.200031.12.2001
22 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecOtherPracovník01.01.200431.12.2006
23 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecOtherŘešitel01.01.200431.12.2004
24 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceA. KozumplíkováInternalřešitel03.02.201431.12.2014
25 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderOtherřešitel01.01.200730.04.2007
26 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČRspoluřešitel01.01.200701.01.2007
27 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecOtherŘešitel01.01.200431.12.2005
28 Quantification and evaluation of multistructural forest functionsJ. SchneiderGAČRsupervisor01.01.200701.01.2007
29 Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem servicesJ. SchneiderOthersupervisor16.01.201530.09.2016
30 Selected environmental tools as regional development factorsJ. SchneiderIGAsupervisor05.02.201531.12.2015
31 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZŘešitel01.01.1999
32 Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných územíJ. SchneiderIGAHlavní řešitel16.03.201431.12.2014
33 The methodology for the quantification of migration potencials and the multi-criteria analysis of the effectivness of measures to mitigate population fragmentation due to line structuresA. KozumplíkováTAČRřešitel01.01.201101.01.2011
34 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
35 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. KupecOtherSpoluřešitel01.01.200031.01.2000
36 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologieJ. SchneiderFRVŠsupervisor01.01.201031.12.2010
37 Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná územíJ. SchneiderFRVŠsupervisor01.01.201031.12.2010
38 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01.01.200931.12.2009
39 Zavedení nového předmětu Globální environmentalistikaA. KozumplíkováFRVŠŘešitel01.01.2013
40 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecOtherŘešitel01.01.200331.12.2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected