Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identifikační číslo: 4087
Univerzitní e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Děkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
Výuka     Projekty
     
Publikace     
Životopis
     
     Orgány
     
Konference     

Na této stránce je zobrazen náhled zvoleného životopisu.

 
Životopis

Pedagogická činnost na univerzitě     
ZS 2020/2021
SNOA Správní nástroje ochrany životního prostředí v AJ (Garant)
ZS 2020/2021
VLRRA Význam lesů v regionálním rozvoji v AJ (Zkoušející, Cvičící, Přednášející)
ZS 2020/2021
HOVL Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí (Zkoušející, Cvičící)
LS 2019/2020
EPMPA Environmentální politika v mezinárodním prostředí v AJ (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
LS 2019/2020
RRPOEU Politiky Evropské unie (Zkoušející, Přednášející)
LS 2019/2020
KRA Územní plánování v regionálním rozvoji (Zkoušející, Cvičící, Přednášející)
LS 2019/2020EPMP Environmentální politika v mezinárodním prostředí (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2019/2020
VLRRA Význam lesů v regionálním rozvoji v AJ (Zkoušející, Cvičící, Přednášející)
ZS 2019/2020
RRPRZP Právo v životním prostředí (Garant)
ZS 2019/2020RROPZS2 Obhajoba projektu zahraniční stáže 2 (Tutor, Cvičící, Zkoušející)
ZS 2019/2020
RROPZS Obhajoba projektu zahraniční stáže (Tutor, Cvičící, Zkoušející)
ZS 2019/2020
RRPRZPA Právo v životním prostředí v AJ (Garant, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
ZS 2019/2020HOVL Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019
KRA Územní plánování v regionálním rozvoji (Tutor, Cvičící, Přednášející, Zkoušející)
LS 2018/2019
RROPZS Obhajoba projektu zahraniční stáže (Zkoušející, Cvičící)
LS 2018/2019
RRPOEU Politiky Evropské unie (Přednášející)
LS 2018/2019
KRAA Územní plánování v regionálním rozvoji v AJ (Zkoušející, Cvičící, Přednášející)
ZS 2018/2019RRPRZP Právo v životním prostředí (Garant)
ZS 2018/2019
RRLESA Lesy v regionálním rozvoji v AJ (Zkoušející, Cvičící, Přednášející)
ZS 2018/2019RRUMTS Úvod do mezinárodních teritoriálních studií (Přednášející)
ZS 2018/2019
RRUMTSA Úvod do mezinárodních teritoriálních studií v AJ (Přednášející)
ZS 2018/2019
RRURRA Úvod do studia regionálního rozvoje v AJ (Přednášející)
ZS 2018/2019
RRPRZPA Právo v životním prostředí v AJ (Garant)
ZS 2018/2019RRURR Úvod do studia regionálního rozvoje (Přednášející)
ZS 2018/2019
UPARR Územní plánování a regionální rozvoj (Přednášející, Cvičící)

Řešené projekty     
2006–2007
Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)
Administrativa
2007–2007
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
Administrativa
2007–2007
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
Administrativa
2007–2007Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)
Administrativa
2007–2007
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoAdministrativa
2007–2008
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
Administrativa
2009–2009
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
Administrativa
2009–2010
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)
Administrativa
2009–2010Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
Administrativa
2011–2011
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
Administrativa
2007–2011
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP/2D3/56/07)
Administrativa
2013–2013
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův MlýnAdministrativa
2013–2014Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu les... (14-09914S)
Administrativa
2014–2014Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014) Administrativa
2015–2015
Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)
Administrativa
2015–2016
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jak... (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)
Administrativa
2016–2017Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005) Administrativa
2018–2019
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Administrativa
2013–
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
Administrativa

Univerzitní aktivity     
2019–Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (člen)
2018–
Vědecká rada (člen)
2017–2018
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (člen)
2017–2018
Vědecká rada (člen)
2016–
Kolegium rektora (člen)
2016–
Vedení fakulty (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) (člen)
2016–Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) (člen)
2016–2016
Akademický senát (člen)
2013–2018Komise rektora pro činnost Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně (člen)
2013–2014
Akademický senát (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) (člen)
2013–2013
Programová komise studijního programu (N-RR Regionální rozvoj) (člen)
2013–2013
Programová komise studijního programu (N-RRA Regional Development) (člen)
2013–2016Programová komise studijního programu (B-RR Regionální rozvoj) (člen)
2013–2017
Programová komise studijního programu (N-RRA Regional Development) (člen)
2013–2017
Programová komise studijního programu (N-RR Regionální rozvoj) (člen)
2013–2017
Programová komise studijního programu (B-RRA Regional Development) (člen)
2010–2011
Programová komise studijního programu (N-KI Krajinné inženýrství) (člen)
2010–2011Programová komise studijního programu (B-KRAJ Krajinářství) (člen)

Akademické stáže     
05/2016–05/2016 (učitelská)
Universidad de Granada, Granada, Španělské království
11/2014–12/2014
(učitelská)
Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, Lovran, Chorvatská republika
05/2013–05/2013
(učitelská) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, Španělské království

Publikace     
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. Hodnocení celospolečenských funkcí lesů.
VEJTASOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Landscape identity preservation and rural development on Slezská Harta.
SCHNEIDER, J. -- KALASOVÁ, Ž. -- FIALOVÁ, J. Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 337--356. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14
LOŠÁK, T. -- RUDA, A. -- SCHNEIDER, J. -- HRUŠOVSKÝ, T. Poznatky z Filipín (nejen) o pěstování manga. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. sv. XIX, č. 1, s. 7--9. ISSN 1213-7596.
SCHNEIDER, J. -- BLAHOVÁ, M. -- LORENCOVÁ, H. -- KARBEROVÁ, I. Water Resources Management Planning in the Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 357--378. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_15
SCHNEIDER, J. -- RUDA, A. -- VENZLŮ, M. Development of the rural landscape: the Dačice region case study, Czechia. Geographia Technica. 2019. sv. 14, č. 2, s. 84--96. ISSN 1842-5135. URL: http://technicalgeography.org/index.php/latest-issue-2-2019/293-08_schneider
SCHNEIDER, J. -- KALASOVÁ, Ž. Ecosystem services perceived by rural and urban dwellers in the Carazo region (Nicaragua). In PARTIDARIO, M. Governance of ecosystem services for rural-urban synergies: bridging science and decision-making. Book of abstracts. 10th Ecosystem services partnership world conference. Hannover: 2019, s. 23.
KALASOVÁ, Ž. -- SCHNEIDER, J. Urban ecosystem services perception: Brno city case study. In INOSTROZA, L. -- KABISCH, N. Urban Ecosystem Services: dynamics, complexities and challenges for sustainable urban development. Book of abstracts. 10th Ecosystem services partnership world conference. Hannover: 2019, s. 6.
VENZLŮ, M. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. Vnímání implementace soustavy NATURA 2000 v České republice z pohledu stakeholderů - pilotní hodnocení. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 663--672. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
SPĚŠNÁ, G. -- SCHNEIDER, J. -- KALASOVÁ, Ž. Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 479--491. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KALASOVÁ, Ž. -- LORENCOVÁ, H. Ekosystémové služby říčního prostoru ve městech. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2018. sv. XXVIII, s. 36--40. ISSN 1211-1678.
FIALOVÁ, J. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŽMOLÍKOVÁ, N. -- PROCHÁZKOVÁ, P. Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2018. č. 1, s. 27--41. ISSN 1210-8812. URL: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2018_01_FIALOV%C3%81etal.pdf
SCHNEIDER, J. -- MUDRA, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. Public Participation in the Process of EIA Intentions of Wind Power Plants in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. sv. 66, č. 1, s. 171--182. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010171.pdf
BLAHOVÁ, M. -- SCHNEIDER, J. The perception of protected landscape areas. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 362--367. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
CZASCH VEJTASOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- VENZLŮ, M. Landscape identity preservation and rural development of Slezská Harta. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, ISBN 978-80-7509-548-0.
SCHNEIDER, J. -- REICHENBACHOVÁ, L. -- BLAHOVÁ, M. Profil návštěvníka Národního parku Podyjí jako základ hodnocení percepční únosné kapacity. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, s. 761--772. ISBN 978-80-7509-548-0. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
VÍTKOVÁ, V. -- SCHNEIDER, J. -- KALASOVÁ, Ž. Sociální, ekonomické a environmentální aspekty šíření vodního hyacintu na Viktoriině jezeře. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, ISBN 978-80-7509-548-0.
MAŠOVÁ, S. -- SCHNEIDER, J. Útlum těžby uranu na ložisku Rožná a jeho vliv na rozvoj území. In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, s. 512--522. ISBN 978-80-7509-548-0. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
PULGRET, D. -- SCHNEIDER, J. Věcná analýza aktivit environmentálních nestátních neziskových organizací v regionu Cusco (Peru). In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, s. 692--703. ISBN 978-80-7509-548-0. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
HOLUŠOVÁ, K. -- HOLUŠA, O. -- FLORA, M. -- KUDLIČKOVÁ, M. -- VÍTKOVÁ, K. -- DOLEŽAL, R. -- BŘEZINA, D. -- RIEDEROVÁ, S. -- SCHNEIDER, J. -- HLAVÁČKOVÁ, P. -- MATĚJÍČEK, J. -- VAHALÍK, P. Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve. Průběžná zpráva projektu k I. etapě řešení.  Brno. 2017.
SCHNEIDER, J. Význam povědomí veřejnosti o ekosystémových službách a funkcích lesů. In Sborník příspěvků Rekreační účinky lesních ekosystémů: příklady z praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 102--107. ISBN 978-80-7509-506-0.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. Dynamika funkčních účinků lesních porostů jako součást problematiky ekosystémových služeb. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2016. sv. 61, č. 2, s. 81--89. ISSN 0322-9688. URL: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/438.pdf
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Ecological-stabilisation forest function of small-scale protected areas on TFE Masaryk's Forest Křtiny. In The Role Of Forest Functions Within Ecosystem Services. Brno: Mendel university in Brno, 2016, s. 88. ISBN 978-80-7509-464-3.
SCHNEIDER, J. -- VENZLŮ, M. Ecosystem services of Urban rivers and blue infrastructure - a brief introduction. In Proceedings from The Ecosystem Services of Urban Rivers. Brno: Mendel university in Brno, 2016, s. 62--65. ISBN 978-80-7509-465-0.
SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. a kol. Ekosystémové služby a funkce lesů. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016. 368 s. ISBN 978-80-7509-469-8.
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. -- LACINA, D. -- NEVĚDĚL, L. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SRNSKÝ, T. Ekosystémové služby lesů a řek v České republice. 15. 9. 2016 - 22. 9. 2016, Brno (CZ).
SCHNEIDER, J. -- VENZLŮ, M. Ekosystémové služby modré infrastruktury - stručné představení problematiky. In Ekosystémové služby řek ve městech. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016, s. 44--46. ISBN 978-80-7509-466-7.
Ekosystémové služby řek ve městech. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016. 52 s. ISBN 978-80-7509-466-7.
VESELÁ, Š. -- SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KARBER, V. -- LORENCOVÁ, H. -- LACINA, D. Ekosystémové služby řek ve městech. 28. 4. 2016 - 29. 4. 2016, Křtiny (CZ).
KONEČNÝ, O. -- SCHNEIDER, J. -- LORENCOVÁ, H. Evaluation of Preferences of Different Forms of Forests by Public on the Example of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (The Czech Republic). In The Role Of Forest Functions Within Ecosystem Services. Brno: Mendel university in Brno, 2016, s. 106. ISBN 978-80-7509-464-3.
Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016. 72 s. ISBN 978-80-7509-468-1.
VESELÁ, Š. -- SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KARBER, V. -- LORENCOVÁ, H. -- LACINA, D. Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. 23. 4. 2016 - 24. 4. 2016, Křtiny (CZ).
JANÁLOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. General framework of activities of NGOs in Cusco Region, Perú. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 358--370. ISBN 978-80-7509-459-9. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
SCHNEIDER, J. -- JADCZAKOVÁ, V. Mutual Impacts of Geocaching and Natural Environment. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. sv. 64, č. 5, s. 1739--1748. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064051739.pdf
LACINA, D. -- SCHNEIDER, J. Problematika funkcí a ekosystémových služeb lesů v rámci projektu RaFA. In Funkce lesů v systému ekosystémových služeb. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016, s. 9. ISBN 978-80-7509-468-1.
Proceedings from The Ecosystem Services of Urban Rivers. Brno: Mendel university in Brno, 2016. ISBN 978-80-7509-465-0.
SCHNEIDER, J. -- KYJANIOVÁ, L. -- VYSKOT, I. Profil návštěvníka Národního Parku Malá Fatra. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 821--831. ISBN 978-80-7509-459-9. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. a kol. Rivers in the cities. 1. vyd. Brno: Mendel university in Brno, 2016. 400 s. ISBN 978-80-7509-425-4.
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. -- ČENĚK, J. -- KONEČNÝ, O. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KREJČÍ, T. -- LACINA, D. -- LORENCOVÁ, H. -- MIŠKOLCI, S. -- NEVĚDĚL, L. -- REDLICHOVÁ, R. -- RUDA, A. -- SCHNEIDEROVÁ, J. Řeky ve městech. 1. vyd. Brno: Mendelova universita v Brně, 2016. 400 s. ISBN 978-80-7509-421-6.
SCHNEIDER, J. -- MACHÁČKOVÁ, T. Supporting of Sustainable Tourism Development in Llaquepata Community, Cusco, Peru. In Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand…: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 257--262. ISBN 978-80-7509-408-7. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2016_web.pdf
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- NEVĚDĚL, L. The Ecosystem Services of Urban Rivers. 19. 4. 2016 - 10. 5. 2016, Křtiny (CZ).
VESELÁ, Š. -- LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. -- LORENCOVÁ, H. -- KARBER, V. The Ecosystem Services of Urban Rivers. 19. 4. 2016 - 22. 4. 2016, Křtiny (CZ). URL: http://www.icabr.com/rivers/
SCHNEIDER, J. -- SRNSKÝ, T. -- LACINA, D. The Role of Forest Functions within Ecosystem Services. 23. 3. 2016 - 18. 4. 2016, Křtiny (CZ).
VESELÁ, Š. -- HOLUŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- LORENCOVÁ, H. -- KARBER, V. -- LAMPARTOVÁ, I. The Role of Forest Functions Within Ecosystem Services. 5. 4. 2016 - 8. 4. 2016, Křtiny (CZ). URL: http://www.icabr.com/forests/
The Role Of Forest Functions Within Ecosystem Services. Brno: Mendel university in Brno, 2016. 108 s. ISBN 978-80-7509-464-3.
MŰLLEROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. Vliv aktivit MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví) na rozvoj regionu. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 657--670. ISBN 978-80-7509-459-9. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
SEKANINOVÁ, E. -- SCHNEIDER, J. Vliv čištění Plumlovské přehrady na rekreační potenciál regionu z pohledu veřejnosti. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 804--820. ISBN 978-80-7509-459-9. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
CHOVANCOVÁ, V. -- SCHNEIDER, J. Vnímání rekreačního potenciálu města Kroměříže obyvateli a návštěvníky. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 329--346. ISBN 978-80-7509-459-9. URL: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- LORENCOVÁ, H. -- LAMPARTOVÁ, I. A background of forests functions as a part of ecosystem services systems. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 1015--1023. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf
SCHNEIDER, J. -- HOLUŠOVÁ, K. -- RYCHTÁŘ, J. -- VYSKOT, I. -- LAMPARTOVÁ, I. Carbon Storage in Beech Stands on the Chřiby Uplands. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2015. sv. 34, č. 1, s. 26--38. ISSN 1335-342X. URL: http://www.degruyter.com/view/j/eko.2015.34.issue-1/eko-2015-0004/eko-2015-0004.xml?rskey=KCA0kD&result=1
HAMŽA, P. -- SCHNEIDER, J. Drinking Water in the Amathole District, Republic of South Africa. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 249--258. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf
JANÁLOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- IMMERZEEL, W H M. Economic, Social and Ecological Strengthening of the District of Ccapi, Cusco Region, Peru. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 362--371. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Edaphic Soil-Cosnervation Forest Function. In Soil - the non-renewable environmental resource : book of abstracts. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 32. ISBN 978-80-7509-322-6.
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- RAJNOCH, M. -- LITSCHMANN, T. Impact of Protective Shelterbelt on Microclimate Characteristics. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2015. sv. 34, č. 2, s. 101--110. ISSN 1335-342X. URL: http://www.degruyter.com/view/j/eko.2015.34.issue-2/eko-2015-0011/eko-2015-0011.xml
LORENCOVÁ, H. -- SLEZÁČKOVÁ, T. -- SCHNEIDER, J. Profile of visitors to the Moravian Karst PLA as a basis for solving visitors impacts on nature protection. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 621--630. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf
SCHNEIDER, J. -- LORENCOVÁ, H. Recreational activities, practices and attitudes of visitors to the protected landscape areas as a basis for resolving conflicts of recreation and nature protection. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. sv. 63, č. 5, s. 1555--1564. ISSN 1211-8516. URL: http://acta.mendelu.cz/63/5/1555/
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- REDLICHOVÁ, R. The influence of age on the functional effect of forest stands with simplified spatial structure. Folia oecologica. 2015. sv. 42, č. 2, s. 122--129. ISSN 1336-5266. URL: http://www.savzv.sk/domain/b6/files/foc/foe_42_no2/folia_42_2_2015.pdf
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Vyhodnocení a klasifikace funkčních rozdílů mezi přirozenou a aktuální dřevinnou skladbou lesních porostů na území LS Plešný a Stožec, NPCHKO Šumava. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2015. sv. 60, č. 1, s. 29--36. ISSN 0322-9688. URL: http://www.vulhm.cz/plugins/downfile.php?typ=FULL&id=376
SOLDÁNOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- LORENCOVÁ, H. Aktuální stav sociální turistiky v Jihomoravském kraji. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 806--817. ISBN 978-80-7509-139-0.
Metodika ekologického a ekonomického hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturních typů lesů. VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. -- HOLUŠOVÁ, K. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. 2014.
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. Possibilities of evaluation of the recreational potential of close to nature watercourses. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2014. sv. 62, č. 4, s. 799--809. ISSN 1211-8516. URL: http://acta.mendelu.cz/pdf/actaun201462040799.pdf
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. Recreational potential of the regulated watercourse Ostravice river in Ostrava urban area. Beskydy = The Beskids bulletin. 2014. sv. 7, č. 2, s. 69--80. ISSN 1803-2451. URL: http://beskydy.mendelu.cz/pdf/beskyd201407020069.pdf
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. The current state of evaluation of the revitalization of watercourses in terms of recreational potential. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with man hand in hand?. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2014, s. 235--241. ISBN 978-80-7375-952-0.
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. The current state of revitalization evaluation of watercourses in terms of recreational potential of the model area of the river Ostravice in Ostrava. Journal of landscape management. 2014. sv. 5, č. 1, s. 32--40. ISSN 1804-2821.
HANYKOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Vinařská turistika v Chile a České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 261--272. ISBN 978-80-7509-139-0.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- HOLUŠOVÁ, K. -- RYCHTÁŘ, J. Carbon Sequestration in Beech Stands on the Example of the Chřiby Uplands. In Environmental Changes And Adaptation Strategies. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2013, ISBN 978-80-552-1066-7.
DEJMKOVÁ, M. -- SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Contribution of MAS as a support tool for development of rural areas. Case study of LAG Boskovicko PLUS, o. s. In Proceedings of the International Scientific Conference Region in the Development of Society 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 317--327. ISBN 978-80-7375-884-4.
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Forestry in regional development.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=en.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Forests in a Regional Development. Study Support. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7375-804-2.
SIMONCIC, T. -- BONCINA, A. -- ROSSET, C. -- BINDER, F. -- DE MEO, I. -- CAVLOVIC, J. -- GAL, J. -- MATIJASIC, D. -- SCHNEIDER, J. -- SINGER, F. -- SITKO, R. Importance of priority areas for multi-objective forest planning: a Central European perspective. The International Forestry Review. 2013. sv. 15, č. 4, s. 509--523. ISSN 1465-5489.
GREGA, L. -- DARKWAH, S A. -- MIŠKOLCI, S. -- SCHNEIDER, J. -- KONOPÁČ, V. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. 2013, East London.
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=cz..
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji. Doprovodné texty k přednáškám. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7375-776-2.
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Land consolidation and registration.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=en..
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Landscape and Urban Planning in Regional Development.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=en..
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Lesy v regionálním rozvoji.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=cz.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Lesy v regionálním rozvoji - doprovodné texty k přednáškám. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7375-769-4.
SCHNEIDER, J. Odborné stáže v rozvojových zemích - udržitelnost prostřednictvím tvorby a realizace projektů.2013.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- LORENCOVÁ, H. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LAMPARTOVÁ, I. Practical experiences with ecosystem evaluation of forest functions. In Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. Brno: Mendel University in Brno, 2013, ISBN 978-0-620-55419-0.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LORENCOVÁ, H. Practical experiences with ecosystem evaluation of forest functions in the Czech and Slovak Republics. In Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. Brno: Mendel University in Brno, 2013, s. 511--523. ISBN 978-0-620-55419-0. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2013.pdf
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- LAMPARTOVÁ, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LORENCOVÁ, H. Practical experiences with ecosystem evaluation of forest functions in the Czech and Slovak Republics. In GREGA, L. -- KARBER, V. -- KONOPÁČ, V. ICABR 2013 Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 489--501. ISBN 978-80-7375-733-5. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2013.pdf
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=cz..
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji. Rekultivace - doprovodné texty k přednáškám. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7375-775-5.
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Revitalization and recultivation in Regional Development.  [online]. 2013. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/?lang=en..
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Revitalization and Recultivation in the Regional Development. Recultivation - supporting texts for the lectures. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7375-818-9.
SCHNEIDER, J. -- LAMPARTOVÁ, I. Spatial Planning in Regional Development. Texts for lectures. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7375-803-5.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LAMPARTOVÁ, I. -- VEJTASOVÁ, K. Stanovení výše predikované ekologické újmy na lesních ekosystémech - lokalita Špindlerův Mlýn.  Brno. 2013.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LAMPARTOVÁ, I. -- VEJTASOVÁ, K. Stanovení výše predikované ekologické újmy na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn.2013.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. a kol. Determinace a diferenciace funknčích limitů ve strategii hospodaření. In: Les a dřevo: podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 277--281. ISBN 978-80-7375-608-6.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. a kol. Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování. In: Les a dřevo: podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 16--20. ISBN 978-80-7375-608-6.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KUPEC, P. -- KLIMÁNEK, M. -- HOLUŠOVÁ, K. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů. EKO VIS MŽP. 2012. sv. 22, č. 4, s. 5--26. ISSN 1210-5244.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. Funkce lesů a polyfunkční hospodaření v lesích. In: MACHAR, I. -- DROBILOVÁ, L. Ochrana přírody a krajiny v České republice: vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 240--250. ISBN 978-80-244-3041-6.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LAMPARTOVÁ, I. Hodnocení hydricko-vodohospodářské funkce lesa v PHO. In Trendy lesnictví na počátku 21. století. 2. část Les a voda v srdci Evropy. ČLS, 2012, s. 27--38.
KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- VYSKOT, I. -- FUKALOVÁ, P. -- SCHNEIDER, J. Hodnocení hydricko-vodohospodářské funkce malého lesního povodí v NP Šumava. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- STŘEDA, T. -- STŘEDOVÁ, H. Vláhové poměry krajiny. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2012, s. 95--98. ISBN 978-80-86690-78-0.
LAMPARTOVÁ, I. -- RAJNOCH, M. -- SCHNEIDER, J. -- LITSCHMANN, T. Hodnocení mikroklimatických charakteristik ochranného lesního pásu v oboře Obelisk za rok 2010. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2012. sv. 2012, č. 8, s. 38--40. ISSN 1213-7596.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů. In: MACHAR, I. -- DROBILOVÁ, L. Ochrana přírody a krajiny v České republice: vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 250--265. ISBN 978-80-244-3041-6.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. -- KUPEC, P. Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP. In: Les a dřevo: podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 472--475. ISBN 978-80-7375-608-6.
KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. Restoration Management in Small Forest Watersheds. In Proceedings of the International Conference Integrated Management of Environmental Resources - Suceava, November 4-6th, 2011. 1. vyd. Suceava, Romania: Editura Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava, Romania, 2012, s. 110--118. ISBN 978-973-666-388-8. URL: http://www.silvic.usv.ro/conference2011/integrated_management_environmental_resources_2011.pdf
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LAMPARTOVÁ, I. -- ZÁMORSKÁ, B. Studie cílového stavu porostů v I. st. OPVZ Březová, návrh lesohospodářských úprav a opatření k LHP. , verze 1. Brno. 2012.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LAMPARTOVÁ, I. -- ZÁMORSKÁ, B. Studie cílového stavu porostů v I. st. OPVZ Březová, návrh lesohospodářských úprav a opatření k LHP.  Brno. 2012.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. a kol. Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území. In: Les a dřevo: podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 467--471. ISBN 978-80-7375-608-6.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů. In: Les a dřevo: podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 21--26. ISBN 978-80-7375-608-6.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. a kol. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí strukturně variantních typů lesů. Závěrečná zpráva o průběhu řešení projektu VaV MŽP Sp-2d3-56-07.  MENDELU v Brně. 2011.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KLIMÁNEK, M. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí strukturně variantních typů lesů. Zpráva o průběhu řešení projektu VaV MŽP Sp-2d3-56-07.  ÚTOK LDF MZLU v Brně. 2011.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. a kol. Krajinná rekreologie. , verze 1. [DVD-ROM]. MENDELU v Brně. 2011. ISBN 978-80-7375-485-3.
SCHNEIDER, J. Lesní hospodářství v evropsky významných lokalitách NATURA 2000. EVL Chřiby. , verze 1. [CD-ROM]. Brno. 2011.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- ŠKRDLA, J. Lesnické rekultivace.  [CD-ROM]. In Rekultivace včera, dnes a zítra. s. 1--35. ISBN 978-80-7375-499-0.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- ŠKRDLA, J. Lesnické rekultivace.  [CD-ROM]. In Rekultivace včera, dnes a zítra. s. 1--35. ISBN 978-80-7375-499-0.
VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ZÁMORSKÁ, B. Lesy v geoparcích - jejich rekreační a zdravotně-hygienická funkce. In Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. 1. vyd. Pardubice: Geopark Vysočina, 2011, s. 97--103. ISBN 978-80-260-1060-9.
SCHNEIDER, J. -- LITSCHMANN, T. -- REBROŠOVÁ, K. -- ŠKRDLA, J. -- VYSKOT, I. Měření mikroklimatických charakteristik v modelových bukových porostech v Chřibech v letech 2008-2010.  [CD-ROM]. In Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenního prostředí. s. 113--122. ISBN 978-80-86690-87-2.
SCHNEIDER, J. -- BUČEK, A. -- ŘEPKA, R. a kol. Péče o chráněná území. , verze 1. [DVD-ROM]. Brno. 2011. ISBN 978-80-7375-486-0.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- ŠLEZINGR, M. -- ZELEŇÁKOVÁ, M. -- ŠTEFKA, L. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- DVOŘÁKOVÁ, S. -- LOUČKOVÁ, K. -- ZÁMORSKÁ, B. a kol. Public recreation and landscape protection - hand in hand?. 4. 5. 2011 - 6. 5. 2011, Brno (CZ).
VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ZÁMORSKÁ, B. Quantitative Assessment of Carbon Sequestration in Forest Ecosystems. In Bioclimate: Source and Limit of Social Development. 1. vyd. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 1--4. ISBN 978-80-552-0640-0.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- LOUČKOVÁ, K. Rekreace jako rekultivační cíl.  [CD-ROM]. In Rekultivace včera, dnes a zítra. s. 1--73. ISBN 978-80-7375-499-0.
DOMOKOŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. The evaluation of the groundwater levels fluctuation in the floodplain landscape of southern Moravia. Journal of landscape management. 2011. sv. 1, č. 2, s. 7--11. ISSN 1804-2821.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- POKORNÝ, R. -- MAREK, M V. Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. In: MAREK, M V. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. 1. vyd. Živá příroda. Praha: Academia, 2011. s. 187--206. ISBN 978-80-904351-1-7.
LAMPARTOVÁ, I. -- SCHNEIDER, J. -- RAJNOCH, M. -- LITSCHMANN, T. Vliv ochranného lesního pásu na mikroklima území. In Venkovská krajina. 9. vyd. Brno: Lesnická práce s.r.o., 2011, s. 54--64. ISBN 978-80-7458-001-7.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- ZÁMORSKÁ, B. Vymezení zón rekreačních lesů sídelních aglomerací na základě funkčních schopností lesních porostů.  [DVD-ROM]. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2011. s. 224--230. ISBN 978-80-7375-548-5.
FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. a kol. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010. In: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2010. 1. vyd. 1. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2011. s. 43--46. ISBN 978-80-7084-995-8.
URBAN, J. -- REBROŠOVÁ, K. -- DOBROVOLNÝ, L. -- SCHNEIDER, J. Allometry of four European beech stands growing at the contrasting localities in small-scale area. Folia oecologica. 2010. sv. 37, č. 1, s. 103--112. ISSN 1336-5266.
DOUDA, P. -- SCHNEIDER, J. Creation and analysis of a digital terrain model on the area of the Chřiby hills. Journal of landscape management. 2010. sv. 1, č. 2, ISSN 1804-2821.
DOMOKOŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KONEČNÁ, J. Dynamika hladiny podzemní vody v nivní krajině jižní Moravy.  [CD-ROM]. In Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. Ročník 9. s. 327--333. ISBN 978-80-89385-11-9.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí strukturně variantních typů lesů. Zpráva o průběhu řešení projektu VaV MŽP Sp-2d3-56-07.  ÚTOK LDF MZLU v Brně. 2010.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí strukturně variantních typů lesů. Zpráva o průběhu řešení projektu VaV MŽP Sp-2d3-56-07.  ÚTOK LDF MZLU v Brně. 2010.
ZÁVĚŠICKÝ, V. -- SCHNEIDER, J. Hodnocení aktuálního stavu ekosystémů národní přírodní rezervace Žebračka a jejího ochranného pásma. In FIALOVÁ, J. Rekreace a ochrana přírody. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 23--26. ISBN 978-80-7375-398-6.
KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Koncept revitalizačního managementu malých lesních povodí.  [CD-ROM]. In Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie - ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. Ročník 9. ISBN 978-80-89385-11-9.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. a kol. Krajinná rekreologie.  [online]. 2010. URL: http://www.utok.cz/node/140.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Ochranná pásma zvláště chráněných území. In: SIMON, J. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 78--85. ISBN 978-80-87154-50-2.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. Optimalisation of forest management - model area of Special Protection Area of Soutok - Tvrdonicko, Forest Enterprise Zidlochovice, Forests of the Czech Republic. In: MACHAR, I. Biodiversity and target management of floodplain forests in Morava River Basin. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. s. 172--181. ISBN 978-80-244-2530-6.
SCHNEIDER, J. -- BUČEK, A. -- ŘEPKA, R. a kol. Péče o chráněná území.  [online]. 2010. URL: http://www.utok.cz/node/132.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- ZÁMORSKÁ, B. Predikce újmy funkčních účinků lesních porostů v důsledku poškození ozónem.  MENDELU v Brně. 2010.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Promotional Forest Complexes (ukázkové lesní celky) v Polsku - polský způsob představení lesního hospodaření veřejnosti. In FIALOVÁ, J. Rekreace a ochrana přírody. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 122--125. ISBN 978-80-7375-398-6.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Prostorová struktura porostu zakrslých kyselých bučin v přírodní památce Máchova dolina. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 1, ISSN 1211-8516.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- DVOŘÁKOVÁ, S. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- LOUČKOVÁ, K. -- ZÁMORSKÁ, B. Rekreace a ochrana přírody. 5. 5. 2010 - 6. 5. 2010, Křtiny (CZ).
FIALOVÁ, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. Rekreace a ochrana přírody. Lesnická práce. 2010. sv. 89, č. 7, s. 22--23. ISSN 0322-9254.
SCHNEIDER, J. -- ŽALOUDKOVÁ, R. Rekreační využívání přírodní památky Meandry Struhy. In FIALOVÁ, J. Rekreace a ochrana přírody. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 141--144. ISBN 978-80-7375-398-6.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace.  [online]. 2010. URL: http://revitalizace.ldf.mendelu.cz.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. -- KUPEC, P. -- PSOTOVÁ, H. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Revitalizace v krajině. , verze 1. [CD-ROM]. Mendelu v Brně. 2010. ISBN 978-80-7375-373-3.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Stupeň přirozenosti lesních porostů. In: SIMON, J. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 292--305. ISBN 978-80-87154-50-2.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Stupnice antropicky podmíněné funkční účinnosti. In: SIMON, J. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 326--331. ISBN 978-80-87154-50-2.
REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Výuka předmětu péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině na LDF MENDELU v Brně. In DROBILOVÁ, L. Venkovská krajina 2010. 1. vyd. Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2010, s. 328--332. ISBN 978-80-87154-43-4.
SCHNEIDER, J. Dodatek k plánu péče pro přírodní památku Stonáč.2009.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- KLIMÁNEK, M. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí strukturně variantních typů lesů. Zpráva o průběhu řešení projektu VaV MŽP Sp-2d3-56-07. , verze 1. ÚTOK LDF MZLU v Brně. 2009.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. a kol. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí strukturně variantních typů lesů. Zpráva o průběhu řešení projektu VaV MŽP Sp-2d3-56-07.  ÚTOK LDF MZLU v Brně. 2009.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- REBROŠOVÁ, K. -- ZÁMORSKÁ, B. -- DOUDA, P. -- KLIMÁNEK, M. -- URBAN, J. -- DYMÁK, M. -- ŠKRDLA, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- TRTÍLKOVÁ, H. -- KUPEC, P. Funkční integrace pahorkatinných lesů v oblasti Chřibů. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7375-359-7.
SCHNEIDER, J. a kol. Hodnocení antropicky podmíněné funkční účinnosti lesních porostů modelových území na Šumavě a v Chřibech.2009.
FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. Hodnocení zájmů ochrany přírody a funkcí lesů na příkladu chráněné krajinné oblasti Český les. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2009. sv. LVII, č. 1, s. 35--40. ISSN 1211-8516.
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ. HOFUL E09. SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KOUKAL, S. -- GAVALEC, R. 2009.
REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Chřiby 2009 - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 125 s. ISBN 978-80-7375-341-2.
SCHNEIDER, J. a kol. Chřiby 2009 - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 6. 5. 2009 - 7. 5. 2009, Bukovany (CZ).
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie II. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 124 s. ISBN 978-80-7375-357-3.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- MIKITA, T. Metodika syntézy Tarmag 2009.  MZLU v Brně. 2009.
SCHNEIDER, J. Ochranářský plán pro lokalitu Zázmoníky ve správě pozemkového spolku Zázmoníky na období 2009 - 2018.2009.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Plán péče pro přírodní památku Meandry Struhy na období 2009 - 2018.  Brno. 2009.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. -- DYMÁK, M. -- DOUDA, P. Plán péče pro přírodní památku Ocásek na období 2009 - 2018.  MZLU v Brně. 2009.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Plán péče pro přírodní památku Trenckova rokle na období 2010 - 2019.2009.
SCHNEIDER, J. -- MIKITA, T. -- KUPEC, P. Plán péče pro přírodní rezervaci Selský les na období 2009 - 2018.  Brno. 2009.
SCHNEIDER, J. -- SCHNEIDEROVÁ, J. Pozemkový spolek - nástroj péče o ekologicky významné segmenty krajiny. In REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Chřiby 2009 - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, s. 122--125. ISBN 978-80-7375-341-2.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- ZÁMORSKÁ, B. Predikce snižování funkčních účinků lesních porostů v důsledku poškození ozónem.2009.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Reálné efekty funcí lesů. In: Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2009. s. 272--273. ISBN 978-80-85116-59-5.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Reálné potenciály funkcí lesů. In: Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-85116-59-5.
Reálný potenciál funkcí lužních lesů v nivě Moravy a Dyje - přirozená dřeviná skladba. SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. -- VYSKOT, I. -- ZÁMORSKÁ, B. 2009.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠLEZINGR, M. Revitalizace v krajině. Brno: MZLU v Brně, 2009. 120 s.
REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Role ochranných pásem v péči o lesní maloplošná zvláště chráněná území. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. 2009. sv. 2009, č. 27, s. 29--42. ISSN 1211-3603.
SAPFO - stupnice antropicky podmíněné funkční účinnosti. SCHNEIDER, J. a kol. 2009.
SCHNEIDER, J. SAPFO v Chřibech - hodnocení antropicky podmíněné funkční účinnosti lesních porostů zvláště chráněných území. In Venkovská krajina 2009. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2009, s. 201--207. ISBN 978-80-87154-65-6.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Stupeň přirozenosti lesních porostů na území lesní správy Buchlovice. In REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Chřiby 2009 - krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, ISBN 978-80-7375-341-2.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. The society and ecosystem forest functions. In Health and Recreation in Forest and Landscape. Zurich: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, 2009, s. 119.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Újma na funkcích lesů. In: Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-85116-59-5.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- LESINSKI, J. Ukázkové lesní celky v Polsku. Lesnická práce. 2009. č. 2, s. 22--24. ISSN 0322-9254.
SCHNEIDER, J. Vliv a řešení rekreačního využívání přírodní památky Meandry Struhy. In Hipoturistika jako forma rekreace, lesní hospodářství, ochrana přírody, fakta a střety. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Česká lesnická společnost, 2009, ISBN 978-80-02-02122-3.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Vyhodnocení Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy z hlediska vlivů koncepce na lesy.2009.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- REBROŠOVÁ, K. Atlas celospolečenských funkcí lesů území Chřibů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 94 s. ISBN 978-80-7375-257-6.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Atlas celospolečenských funkcí lužních lesů na území Soutok, LZ Židlochovice. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 53 s. ISBN 978-80-7375-256-9.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. a kol. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů. Závěrečná zpráva za rok 2008.  LDF MZLU v Brně. 2008.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Funkce lesních ekosystémů na území lesní správy Buchlovice. In SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 7--20. ISBN 978-80-7375-193-7.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Funkce lesních ekosystémů v areálu Chřibů. In Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. 1. vyd. Praha: 2008, s. 33.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Funkce lesů lesních biocenter ÚSES na příkladu NRBC Buchlovské lesy. In PETROVÁ, A. ÚSES - zelená páteř krajiny 2008. Kostelec n. Č.L.: Lesnická práce, 2008, s. 77--78. ISBN 978-80-87154-23-6.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. a kol. Chřiby - lesní hospodaření a ochrana přírody a krajiny - provoz a výzkum. 29. 4. 2008 - 30. 4. 2008, Modrá - Chřiby (CZ).
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny. Lesnická práce. 2008. sv. ročník 87, č. 6/2008, s. 22--23. ISSN 0322-9254.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008. 233 s. ISBN 978-80-7375-193-7.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie I. Brno: MZLU v Brně, 2008. 140 s. 1. ISBN 978-80-7375-200-2.
VYSKOT, I. a kol. Metodika vymezování příměstských zón rekreace podle funkčních schopností a účinků lesních porostů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 51 s. ISBN 978-80-7375-258-3.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Možnosti hodnocení střetů zájmů jako podklad pro optimalizaci managementu na příkladu území Chřibů. In SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 177--185. ISBN 978-80-7375-193-7.
KUPEC, P. -- POKORNÝ, J. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Možnosti využití metody kvantifikace a hodnocení funkcí lesů české republiky pro hodnocení hydricko-vodohospodářské funkce lesních porostů lesního závodu židlochovice v polesí lanžhot. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2008, s. 146--149. ISBN 978-80-7204-600-3.
SCHNEIDER, J. -- URBAN, J. -- REBROŠOVÁ, K. -- DOUDA, P. -- DYMÁK, M. -- DOBROVOLNÝ, L. -- CHMELAŘ, J. Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny. Odborná zpráva projektu IGA LDF MZLU č. 57/2008.2008.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Natural and current tree species composition functional differences of mountain forest ecosystems on example of National Park Šumava forests. In Mountain Forests in a Changing World. Advances in Research on Sustainable Management and the Role of Academic Education. 2008,
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Některé aspekty hospodářské úpravy lesů maloplošných zvláště chráněných území. In SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 163--172. ISBN 978-80-7375-193-7.
REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Ochranná pásma v lesních maloplošných zvláště chráněných územích. In Výzkum v ochraně přírody: sborník abstraktů z konference uspořádané 9. -12. září 2008 v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Tribun EU, 2008, s. 84. ISBN 978-80-7399-498-3.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. -- MIKITA, T. -- REBROŠOVÁ, K. -- POKORNÝ, J. -- FOIT, J. Optimalizace lesnického hospodaření LZ Židlochovice, LS Lanžhot - modelové území ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko. In KULHAVÝ, J. -- MENŠÍK, L. Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, s. 10--15. ISBN 978-80-7375-170-8.
SCHNEIDER, J. Použitelnost metodiky Svátek, Buček (2005) pro hodnocení stavu a péče biocenter ÚSES. In PETROVÁ, A. ÚSES - zelená páteř krajiny 2008. Kostelec n. Č.L.: Lesnická práce, 2008, s. 59--66. ISBN 978-80-87154-23-6.
SCHNEIDER, J. -- DYMÁK, M. -- REBROŠOVÁ, K. -- CHMELAŘ, J. -- DOUDA, P. Prostorová porostní struktura bukových porostů v Chřibech na příkladu TVP Holý kopec S1. In SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 55--61. ISBN 978-80-7375-193-7.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. -- DYMÁK, M. -- CHMELAŘ, J. Prostorová struktura porostu zakrslých kyselých bučin v přírodní památce Máchova dolina. In Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. 1. vyd. Praha: 2008, s. 32.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Předmět Krajinná rekreologie. In BÖHMER, M. -- JUŠKO, V. Forest constructions in the country and their recreational use. Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Zvolen: Katedra lesníckych stavieb a meliorácií, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 2008, s. 39--42. ISBN 978-80-228-1924-4.
SCHNEIDER, J. Řešení střetů mezi rekreačními aktivitami a péčí o zvláště chráněná území v Chřibech. In BÖHMER, M. -- JUŠKO, V. Forest constructions in the country and their recreational use. Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Zvolen: Katedra lesníckych stavieb a meliorácií, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 2008, s. 102--109. ISBN 978-80-228-1924-4.
SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. -- DYMÁK, M. -- URBAN, J. -- CHMELAŘ, J. -- DOUDA, P. Spatial stand structure of beech forests in Chřiby hills. In Forestry in achieving millenium goals. 1. vyd. Novi Sad, Serbia: 2008,
SCHNEIDER, J. Stupeň přirozenosti lesních porostů jako podklad pro péči o lesní MZCHÚ. In Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. 1. vyd. Praha: 2008, s. 23.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- VYSKOT, I. Usage of ecosystem forest functions evaluation for the assessment of investment project realization influence to forest ecosystems on the example of natural preserve Klanovicky les - Cyrilov. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 2008. sv. 7, č. (2), s. 29--38. ISSN 1644-0757.
SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- VYSKOT, I. Vymezení zón příměstských rekreačních lesů na základě funkčních schopností lesních porostů.  [CD-ROM]. In Cestovní ruch pro 21. století. Manažerské a marketingové přístupy v cestovním ruchu. s. 128--135. ISBN 978-80-7041-179-7.
DOMOKOŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Vývoj funkčních účinků nově zalesněných ploch v rámci ÚSES na katastrálním území Horní Loděnice. In PETROVÁ, A. ÚSES - zelená páteř krajiny 2008. Kostelec n. Č.L.: Lesnická práce, 2008, s. 67--76. ISBN 978-80-87154-23-6.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Výzkumné aktivity Ústavu tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně na území Chřibů. In SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. Chřiby - lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny - výzkum a praxe. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 132--139. ISBN 978-80-7375-193-7.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- LOUČKOVÁ, K. Zpřístupnění zvláště chráněných území pro handicapované osoby. In BÖHMER, M. -- JUŠKO, V. Forest constructions in the country and their recreational use. Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Zvolen: Katedra lesníckych stavieb a meliorácií, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 2008, s. 110--115. ISBN 978-80-228-1924-4.
SCHNEIDER, J. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů - představení projektu. In PRKNOVÁ, H. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesa pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Kostelec n. Č. L.: ČZU LDF Praha, 2007, s. 109--115. ISBN 978-80-213-1687-4.
SCHNEIDER, J. a kol. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů. Závěrečná zpráva za rok 2007.  Brno. 2007.
SCHNEIDER, J. Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů. Závěrečná zpráva za rok 2007.  Brno. 2007.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KUPEC, P. Evaluation and financial expression of wind calamity damage to functions of forest in High Tatras NP. In MOTTA, R. -- LINGUA, E. Natural Hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests: Challenges and Opportunities for Silviculture. Trento: SISEF, IUFRO, 2007, s. 48.
SCHNEIDER, J. Evaluation of forest function and stand structure of NR Holý Kopec forest ecosystems. In HRŮZA, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. Landscape Management - Present and Future. Brno: MZLU, 2007, ISBN 978-80-7375-084-8.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- FIALOVÁ, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. Evaluation of forest functions on representative expositions of stands of Masaryk Forest Křtiny. Brno: MZLU v Brně, 2007. 83 s. first edition. ISBN 978-80-7375-126-5.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Evaluation of hydric-water management function of south moravian flood plain forests. In HRŮZA, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. Landscape Management - Present and Future. Brno: MZLU, 2007, s. 5--6. ISBN 978-80-7375-084-8.
FIALOVÁ, J. -- SYNKOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Evaluation of hydric-watermanagement forest function and the application on the part of Český les protected landscape area. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- VYSKOT, I. Klima lesa. Křtiny: Česká bioklimatologická společnost, 2007, s. 12. ISBN 978-80-86690-40-7.
DOMOKOŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Evaluation of landscape improvement at afforested areas in "Horni Lodenice". In HRŮZA, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. Landscape Management - Present and Future. Brno: MZLU, 2007, s. 6. ISBN 978-80-7375-084-8.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MELICHAROVÁ, A. Financial Expression of Forest Functions Value. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 2007. č. 6, s. 1--13. ISSN 1512-956X.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- VYSKOT, I. Functional potential and effect of new afforested areas in frame of land arrangement in the cadastral area. In Środowiskowe aspekty melioracji wodnych. Wrocław: Wydawnictwo universytetu przyrodniczego we Wrocławiu, 2007, s. 173--183. ISBN 978-83-60574-05-8.
KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. Hodnocení ekologické újmy na ekosystémech horských smrčin vzniklé v důsledku jejich trvalého zničení na příkladě lokality Smrčina, NP Šumava. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- VYSKOT, I. Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference, Křtiny 11. - 12. 4. 2007. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2007, s. 18. ISBN 978-80-86690-40-7.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Hodnocení funkcí lesů reprezentativních expozic porostů Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny. 2007. 84 s. ISBN 978-80-7375-122-7.
REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Hodnocení péče o lesní zvláště chráněná území v Chřibech. In PRKNOVÁ, H. Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesa pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. Kostelec n. Č. L.: ČZU LDF Praha, 2007, s. 81--88. ISBN 978-80-213-1687-4.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. Landscape planning instruments in scientific activities. In HRŮZA, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. Landscape Management - Present and Future. Brno: MZLU, 2007, s. 7. ISBN 978-80-7375-084-8.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Návrh podkladů pro optimalizaci hospodářských postupů z hlediska sociálně-rekreačních a zdravotně-hygienických funkcí lužního lesa. 2007.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech na příkladu lokalit Ranšpurk a Cahnov-Soutok. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prosředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2007, s. 111--115. ISBN 978-80-86303-11-6.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. -- MIKITA, T. -- REBROŠOVÁ, K. -- POKORNÝ, J. -- FOIT, J. Optimalizace lesnického hospodaření LZ Židlochovice -- modelové území ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko.  Brno. 2007.
VYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J. Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007.  LDF MZLU v Brně. 2007.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- MIKITA, T. -- MELICHAROVÁ, A. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les.2007.
VYSKOT, I. -- STANĚK, T. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Principy vymezení zón rekreace a rekreačních lesů kolem velkých měst na příkladu Hlavního města Prahy. In Enviro 2007. Sborník z celostátní konference. Kladno: Cert Kladno s.r.o., 2007, s. 293--296.
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ. SchoolHoful 1.0. SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KOUKAL, S. -- GAVALEC, R. -- KUPEC, P. -- REBROŠOVÁ, K. 2007.
SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- REBROŠOVÁ, K. Spatial structure functional analysis of model forest stands on forest management unit Stožec. In Aktuality šumavského výzkumu III. Srní: SNPCHKO Šumava, 2007, s. 123--124.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- VYSKOT, I. Usage of ecosystem forest functions evaluation for the assessment ofinvestment project realization influence to forest ecosystems on the example of natural preserve Klánovický les - Cyrilov. In DANIŠ, D. -- BAHULA, P. Ekológia a environmentalistika 2007. Zvolen: TU Zvolen, 2007, s. 132--142. ISBN 978-80-89183-33-3.
KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- MIKITA, T. -- CELER, S. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Usage possibility of gis space for ecological damage in consequence of wind calamity evaluation, tanap (november 2004). Folia oecologica. 2007. sv. 34, č. 2, s. 125--145. ISSN 1336-5266.
KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- MIKITA, T. -- CELER, S. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Usage possibility of gis space for ecological damage in consequence of wind calamity evaluation, TANAP (november 2004). In Proceedings of International Scientific Conference Bioclimatology and Natural Hazards. 1. vyd. Zvolen: Slovak Bioclimatology Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 143. ISBN 978-80-228-1760-8.
MELICHAROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Význam zalesňování nelesních půd v krajině. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- VYSKOT, I. Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference, Křtiny 11. - 12. 4. 2007. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2007, s. 25. ISBN 978-80-86690-40-7.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- FIALOVÁ, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Wind calamity damages to sanitary-hygienic and social-recreational function of forest in High Tatras National park. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- VYSKOT, I. Klima lesa. Křtiny: Česká bioklimatologická společnost, 2007, s. 43. ISBN 978-80-86690-40-7.
SCHNEIDEROVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. Zázmoníky - opomíjené bohatství vinařského kraje. Krása našeho domova. 2007. č. 13, s. 6--7. ISSN 1213-5488.
REBROŠOVÁ, K. -- SCHNEIDER, J. Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prosředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2007, s. 106--110. ISBN 978-80-86303-11-6.
SCHNEIDER, J. -- MELICHAROVÁ, A. Aplikace metody "Kvantifikace..." ve vazbě LH a ochrany přírody. In Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH. MZLU v Brně: 2006, s. 1--26.
SYNKOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. Aplikace metody ve vodohospodářské funkci lesů a péče o vodní zdroje. In Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH. MZLU v Brně: 2006, s. 1--19.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Ecosystem evaluation strategy of forest functions. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, s. 461--468. ISBN 99938-56-06-1.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Funkční potenciál a efekt nově zalesněných ploch v rámci pozemkových úprav na k.ú. Horní Loděnice. In SOUČEK, J. Zvýšení retenční schopnosti území a protipovodňová ochrana na základě návrhů komplexních pozemkových úprav v okrese Olomouc. Těšetice-Majetín: MZe ČR, PÚ Olomouc, 2006, s. 26--36.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. Hodnocení funkčních účinků a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004). In Veda a vyskum v TANAPe. Štrba: SOP SR, 2006, s. 6.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Management lesních porostů na lokalitách s perlorodkou říční Margaritifera margaritifera L. v povodí Blanice. In NEUHÖFEROVÁ, P. Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Praha: ČZÚ v Praze, 2006, s. 269. ISBN 80-213-1446-X.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- REBROŠOVÁ, K. -- VYSKOT, I. Management of forest protected areas in Chriby hills. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, s. 621. ISBN 99938-56-06-1.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- VYSKOT, I. -- SMÍTKA, D. -- FIALOVÁ, J. Management of water oligotrophic ecosystems in Sumava region. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, s. 622. ISBN 99938-56-06-1.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Mapa potenciálů bioprodukční funkce pro lesní porosty LS Stožec.2006.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Mapa potenciálů edafické-půdoochranné funkce pro lesní porosty LS Stožec.2006.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Mapa potenciálů ekologicko-stabilizační funkce pro lesní porosty LS Stožec.2006.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Mapa potenciálů hydricko-vodohospodářské funkce pro lesní porosty LS Stožec.2006.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Mapa potenciálů sociálně- rekreační funkce pro lesní porosty LS Stožec.2006.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Mapa potenciálů zdravotně-hygienické funkce pro lesní porosty LS Stožec.2006.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. a kol. Metoda srovnávacích analýz efektu celospolečenských funkcí lesa. Verze "Plešný-Stožec" - smrkové porostní typy.2006.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech. In Vliv zvěře na stav lesa. Dobříš: MŽP, odbor ekologie krajiny a lesa, 2006, s. 23--24.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- MELICHAROVÁ, A. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Principy vymezení rekreačních zón kolem velkých měst. In Opatření pro trvale udržitelné hospodaření v lesích -- Problematika péče o lesy v okolí hl. města Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání. Praha: FLE ČZU, 2006, s. 4.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. Vliv lesního hospodaření na vodním režim lokalit s výskytem perlorodky říční Margaritifera margaritifera L. v povodí Blanice. In NEUHÖFEROVÁ, P. Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Praha: ČZÚ v Praze, 2006, s. 73--80. ISBN 80-213-1446-X.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. -- SMÍTKA, D. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. Vliv větrných kalamit na lesní ekosystémy přírodní rezervace Holý Kopec. In LAPIN, M. -- MATEJKA, F. Bioclimatology and Water In The Land. Strečno: FMFI, Comenius University Bratislava, 2006, s. 69. ISBN 80-89186-12-2.
SCHNEIDER, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- KUPEC, P. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Vliv zhoršeného zdravotního stavu smrkového porostu v důsledku globálních klimatických změn na reálný efekt celospolečenských funkcí lesa. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- VYSKOT, I. Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2006, s. 1--5. ISBN 80-86690-35-0.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- HRŮZA, P. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- SYNKOVÁ, J. a kol. Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH. 2006, Křtiny (CZ).
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. Wind calamity damages to functions of forest in High Tatras National Park. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, s. 397--403. ISBN 99938-56-06-1.
FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Aplikace funkčních potenciálů lesů České republiky v hodnocení krajinného rázu. In SKLENÁR, Š. -- MAŚLANKA, K. Enviro Nitra 2005, 10th International Scientific Conference. Nitra: SPU Nitra, 2005, s. 29--30. ISBN 80-8069-507-5.
FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Aplikace funkčních potenciálů lesů České republiky v hodnocení krajinného rázu. Acta horticulturae et regiotecturae: vedecký časopis pre záhradnictvo, krajinné inženierstvo, architektúru a ekológiu = the scientific journal for horticulture, landscape and ecology. 2005. č. Mimoriadne číslo, s. 87--89. ISSN 1335-2563.
VYSKOT, I. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. -- ŠEDIVÝ, V. -- KAPOUNEK, L. Funkční integrace struktur lesních porostů. In KULHAVÝ, J. -- SKOUPÝ, A. -- KANTOR, P. -- SIMON, J. Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. MZLU v Brně: Lesnická práce, s.r.o., 2005, s. 287--294. ISBN 80-7157-844-4.
FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Funkční potenciál lesů české krajiny. In MADĚRA, P. -- DRESLEROVÁ, J. -- FRIEDL, M. Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocenní v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno: CZ-IALE, Paido, 2005, s. 47--51. ISBN 80-7315-117-0.
KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. Hodnocení dopadů extremních klimatických epizod 2004 na horské lesy Tiché a Kôprové doliny (TANAP, Slovenská republika). In sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. ČSBS, MZLU v Brně, SPU v Nitře, TU ve Zvolenu, ČHMÚ, 2005, s. 51. ISBN 80-86690-31-8.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- HRŮZA, P. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina. 2005.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- HRŮZA, P. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec.  MZLU v Brně. 2005.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- HRŮZA, P. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy.  MZLU v Brně. 2005.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. -- MELICHAROVÁ, A. Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů lokality Libeř.  LDF MZLU v Brně. 2005.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. -- MELICHAROVÁ, A. Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů lokality Ranšpurk-Cahnov.  LDF MZLU v Brně. 2005.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. -- MELICHAROVÁ, A. Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů lokality Sv. Anna.  LDF MZLU v Brně. 2005.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. -- MELICHAROVÁ, A. Klimatické a hydrické determinanty zdravotně-hygienické a sociálně- rekreační funkce lesů na příkladu příměstských zón Hl. města Prahy. In sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. ČSBS, MZLU v Brně, SPU v Nitře, TU ve Zvolenu, ČHMÚ, 2005, s. 74. ISBN 80-86690-31-8.
SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Modification of European Union standards of urban recreational forests according to delimitation of capital Prague recreational forests. In NEUHOFEROVÁ, P. Management of urban forest around large cities. Prague: CUA Prague, 2005, s. 39--41. ISBN 80-213-1381-1.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. Prezentace hodnocení funkcí lesů na mezinárodních demonstračních objektech.  Brno. 2005.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- FIALOVÁ, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Problematika péče o lesy v okolí hl. m. Prahy s ohledem na formy jejího využívání - závěrečná zpráva úkolu.  LDF MZLU v Brně. 2005.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- FIALOVÁ, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Problematika péče o lesy v okolí hl. m. Prahy s ohledem na formy jejího využívání - 1. průběžná zpráva úkolu.  LDF MZLU v Brně. 2005.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- FIALOVÁ, J. -- MELICHAROVÁ, A. -- SMÍTKA, D. Problematika péče o lesy v okolí hl. m. Prahy s ohledem na formy jejího využívání - 2. průběžná zpráva úkolu.  LDF MZLU v Brně. 2005.
FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Quantification of all-society forest functions in the model of protected landscape area Český les. In ŠIMKOVÁ, P. MendelNet 2005, Contemporary state and development trends of forest in cultural landscape. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, s. 27--30. ISBN 80-7157-902-5.
VYSKOT, I. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. -- ŠEDIVÝ, V. -- KAPOUNEK, L. Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů. In KULHAVÝ, J. -- SKOUPÝ, A. -- KANTOR, P. -- SIMON, J. Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. MZLU v Brně: Lesnická práce, s.r.o., 2005, s. 413--417. ISBN 80-7157-844-4.
FIALOVÁ, J. -- ŠPAČEK, F. -- VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. The application of ecosystem`s evaluation of forests into the praxis in the Czech Republic. In MANDER, U. -- MEIER, K. Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Tartu, Estonia: Institute of Geography, University of Tartu, 2005, s. 58. ISBN 9949-11-065-3.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Analýza vlivu realizace navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina, NP Šumava. , verze 1. MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. -- ŠEDIVÝ, V. -- KAPOUNEK, L. Funkční integrace struktur lesních porostů.  Brno. 2004.
SCHNEIDER, J. Hodnocení reálných efektů celospolečenských funkcí lesů nížinných poloh na příkladu lesního závodu Židlochovice. Disertační práce. LDF MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2004. 144.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- SMÍTKA, D. -- FIALOVÁ, J. Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. , verze 1. MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Odhad poškození životního prostředí v důsledku těžebního zásahu v lesních porostech v k. ú. Kanice. , verze 1. MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- KAPOUNEK, L. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. -- SCHNEIDER, J. -- ŠAMÁNKOVÁ, A. -- ŠPAČEK, F. Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří.  MZLU v Brně. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- SMÍTKA, D. -- FIALOVÁ, J. Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech.  MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé v důsledku plánovaného odlesnění za účelem dostavby golfového hřiště v Praze -- Motole a finanční vyjádření újmy na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti. , verze 1. MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- SMÍTKA, D. a kol. Posouzení vlivu realizace navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina.  Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- SMÍTKA, D. -- FIALOVÁ, J. Problematika péče o lesy v okolí hl. m. Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání.  MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- FIALOVÁ, J. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Přezkoumání znaleckého posudku Ing. Martina Smoly a odborného posouzení Ing. Pavla Scheuera v případu obžaloby Ing. Ludvíka Konečného stíhaného pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1,2 trestního zákona.  MZLU Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Příprava demonstračních objektů.  MZLU v Brně. 2004.
SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- ŠPAČEK, F. -- VYSKOT, I. Reálný efekt celospolečenských funkcí lesů nížinných poloh na příkladu LZ Židlochovice. In Obhospodarovanie lesov s mimoprodukčnými funkciami. Zvolen: TUZVO, 2004, s. 58--62.
VYSKOT, I. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. -- SMÍTKA, D. -- ŠEDIVÝ, V. -- KAPOUNEK, L. a kol. Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů. , verze 1. Brno. 2004.
SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- KUPEC, P. -- VYSKOT, I. Vliv globálních změn klimatu na celospolečenské funkce lesů. In Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy. 1. vyd. Slovensko: Slovak Agricultural University in Nitra, 2004, s. 25--30. ISBN 80-8069-402-8.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- KUPEC, P. Vliv podmínek klimatu na funkční potenciály lesů. In Člověk v jeho pozemském a kosmickém prostředí. Úpice: 2004, s. 71--75.
VYSKOT, I. -- ŠPAČEK, F. -- FIALOVÁ, J. -- SMÍTKA, D. -- SCHNEIDER, J. -- KUPEC, P. a kol. Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa.  Brno. 2004.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Adice zvláštního vědeckého posouzení o zjištění poškození životního prostředí prostřednictvím újmy na celospolečenských funkcích lesa k. ú. Janovice.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Adice zvláštního vědeckého posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Lešetice, okres Příbram, k. ú. Svojšice, okres Příbram, k. ú. Osečany, okres Příbram, k. ú. Plešiště, okres Příbram, k. ú. Pravětice, okres Benešov, k. ú. Daměnice, okres Benešov, k. ú. Pecka, okres Jičín a k. ú. Stupná, okres Jičín a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- KUPEC, P. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. -- ŠPAČEK, F. -- VOLNÝ, S. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: MŽP ČR, 2003. 210 s. ISBN 80-900242-1-1.
VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- KUPEC, P. Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích. , verze Neuveden. Praha. 2003.
ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Porostní mikroklima a funkce lesů. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Mikroklima porostu. Brno: ČHMÚ Brno, 2003, s. 151--156. ISBN 80-86690-05-9.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé plánovaným odlesněním z důvodu výstavby části golfového hřiště v Praze -- Motole. , verze 1. [CD-ROM]. MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Dlouhá, okres Český Krumlov a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Dolní Žandov, okres Cheb a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Rusava, okres Kroměříž a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Římov, okres České Budějovice a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Sudkův Důl, okres Pelhřimov a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Dolní Studénky, okres Šumperk a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  MZLU v Brně. 2003.
VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- KUPEC, P. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. -- ŠPAČEK, F. -- VOLNÝ, S. Quantification and Evaluation of Forest Functions on the Example of the Czech Republic. Praha: MŽP ČR, 2003. 218 s. Neuveden. ISBN 80-7212-265-7.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Adice vědeckého posouzení III. - Finanční vyjádření škody a újmy na životním prostředí v důsledku likvidace lesního porostu v k. ú. Újezdec.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Doplnění vědeckého posouzení - Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Malý Beranov, okres Jihlava a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku těžebního zásahu v k. ú. Stachy.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Čestětín u obce Nečtiny, okres Plzeň - sever a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Dolany, okres Olomouc, k. ú. Pavlov, okres Šumperk, k. ú. Podolí, okres Šumperk a k. ú. Lázy, okres Svitavy a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Janovice a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Osečany, okres Příbram, k. ú. Lešetice, okres Příbram, k. ú. Plešiště, okres Příbram, k. ú. Svojšice, okres Příbram, k. ú. Pravětice, okres Benešov, k. ú. Daměnice, okres Benešov, k. ú. Pecka, okr. Jičín a k. ú. Stupná, okres Jičín a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Petrašovice a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Římov a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Staré Bříště, okr. Pelhřimov a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Trojany u Mladotic u obce Kralovice, okres Plzeň - sever a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Uhřínovice, okr. Jihlava a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Zálesní Lhota a v k.ú. Studenec u Horek, okr. Semily a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. České Lhotice, okr. Chrudim a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Jevíčko - Předměstí, okres Svitavy a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Lhota u Vsetína a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Libštát, okres Semily a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Líšťany, okr. Plzeň - sever a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Nová Ves nad Popelkou a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Střítež, okr. Chrudim a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Travná u Horního Bradla, okr. Chrudim a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, okr. Zlín, v k.ú. Hostětín a v k.ú. Bojkovice, okres Uherské Hradiště a finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Vyhodnocení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem koncentrace jelení, mufloní a daňčí zvěře do oplocení na lesních pozemcích v k. ú. horní Skorošice, okres Jeseník a její finanční vyjádření. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Zvláštní vědecké posouzení o vyhodnocení újmy na funkcích lesů vzniklé v důsledku nesplnění uložených opatření a nezalesnění holiny v k. ú. Dolní Bohdíkov a finančním vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku nezalesnění holiny.  LDF MZLU v Brně. 2002.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Adice biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny.  [CD-ROM]. Praha. 2001.
SCHNEIDER, J. Celospolečenské funkce lesů -- jejich význam, hodnocení a zajištění. In Krajina z pohledu dnešních uživatelů. 2001, s. 65--68. ISBN 80-86512-06-1.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Evaluation and classification of floodplain forest functions as a base of management. In Management of Floodplain Forests in S. Moravia. 2001, s. 201--206. ISBN 80-7157-491-0.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody a újmy na životním prostředí v důsledku likvidace lesního porostu v k. ú. Skorotice.  [jiný]. LDF MZLU v Brně. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody a újmy na životním prostředí v důsledku likvidace lesního porostu v k. ú. Újezdec.  [jiný]. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody a újmy na životním prostředí v důsledku těžebního zásahu v k. ú. Korouhev.  [jiný]. LDF MZLU v Brně. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody a újmy na životním prostředí v důsledku těžebních zásahů v lesních porostech v katastrálních územích Pržno, Vidče, Val. Polanka, Malá Bystřice, Velké Karlovice, Hovězí, Janová, Komňátka, Podvihov, Malé Karlovice, Leskovec, Jiřetice.  [jiný]. LDF MZLU v Brně. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody na životním prostředí v důsledku těžební činnosti v lesních porostech v k. ú. Javorník u Českého Dubu.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně, Brno. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody na životním prostředí v důsledku těžební činnosti v lesních porostech v k. ú. Jihlávka.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně, Brno. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody na životním prostředí, vzniklé v důsledku těžebního zásahu v k. ú. Senec.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku těžebních zásahů v lesních porostech v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou a v k. ú. Petrašovice.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně, Brno. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Finanční vyjádření škody na životním prostředí, vzniklé v důsledku těžebních zásahů v lesních porostech v k. ú. Olešnice na Moravě.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Koncepce společných opatření v k.ú. Loděnice. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Svinošice a finační vyjádření škody na životním prostředí vzniklé v důsledku této činnosti.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2001.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Posouzení újmy na funkcích lesů vzniklé vlivem těžební činnosti v k. ú. Šimanov, k. ú. Komárovice a finační vyjádření škody na životním prostředí.  [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2001.
SCHNEIDER, J. Reálný funkční efekt lesních porostů PP Dolní Mušovský Luh. In MendelNet 2001. LDF MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2001,
SCHNEIDER, J. Ekosystémový přístup k hodnocení celospolečenských funkcí lesa. In MendelNet 2000. LDF MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2000,
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Ocenění škod na celospolečenských funkcích porostů Košetice.  LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Ocenění újmy na celospolečenských funkcích lesních porostů Žďárské vrchy. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Ocenění újmy na celospolečenských funkcích lesů vybraných porostů CHKO Broumovské vrchy. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Ocenění újmy na celospolečnských funkcích lesních porostů Skřípov. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2000.
KUPEC, P. -- MACKŮ, J. -- ŠPAČEK, F. -- SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Reálné efekty funkcí lesů České republiky. Praha: MŽP ČR, 2000. 36 s. MŽP ČR. ISBN 80-7212-146-4.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Stanovení a výpočet újmy na funkcích lesů a životním prostředí porostů Kutné Hory.  LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Vyhodnocení újmy na celospolečenských funkcích lesních porostů Nový Hrozenkov. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Vyhodnocení újmy na celospolečenských funkcích porostů k.ú. Býkovec. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Vyhodnocení újmy na funkcích lesních porostů Skřípov II. , verze 1. [CD-ROM]. LDF MZLU v Brně. 2000.
VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- VOLNÝ, S. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Klasifikace lesů ČR podle významnosti celkového reálného potenciálu celospolečenských funkcí. Praha: MŽP ČR, 1999. 18 s.
VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Potenciály a reálné efekty funkcí lesů národního parku Šumava na příkladu reprezentativních ploch lesní správy Modrava.  [CD-ROM]. LDF MZLU. 1999.
VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- VOLNÝ, S. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Potenciály funkcí lesů České republiky podle hospodářských souborů a porostních typů. 1. vyd. Praha: MŽP ČR, 1999. 53 s. ISBN 80-7212-114-6.
SCHNEIDER, J. Hodnocení stavu a návrh směrnic péče o přírodní rezervaci Slunná. Diplomová práce. MZLU v Brně, 1998.

 
Datum: 13. 7. 2020