Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Identification number: 4087
University e-mail: jiri.schneider [at] mendelu.cz
 
Dean - Faculty of Regional Development and International Studies
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts
     Lesson     Projects     Publications
     
     Placements     
     
Conferences     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address.
 
Office phone number:
+420 545 136 283, +420 545 136 305
Office address:
DENR FRDIS, tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Office number:
BN01N2056 (Z2.56)
E-mail:
Web page address:
http://rafa.frrms.mendelu.cz/en/?lang=en, kurovec.zonerama.com
Key word:
ekologie krajiny/landscape ecology, ekosystémové služby/ecosystem services, funkce lesů/forest function, geocaching, krajinná rekreologie/landscape recreology, ochrana přírody/nature conservation, péče o chráněná území/management of protected areas, Peru, tvorba a ochrana krajiny/landscape management, udržitelný turismus/sustainable tourism
Note:
Vedení závěrečných prací - přijímám vedení prací pouze na mnou nabízená témata v UIS. Vlastní témata studentů přijímám pouze v případě prokázaného zájmu a přehledu o studentem navrhovaném tématu. Supervising of final theses - I accept leadership of works only on my offered topics in UIS. Students themes will accepted only in case of proven interest and statement of student proposed topic.

User information in vCard format