Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identification number: 4085
University e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Management (FFWT)

     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1
 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a DyjeP. KupecOther
supervisor
01/01/2008
2
 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
FRVŠ
supervisor
01/01/2001
12/31/2001
3
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
P. Kupec
Other
Spoluřešitel
01/01/2001
12/31/2001
4
 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests
I. Vyskot
Other
řešitel
08/01/2007
12/31/2011
5 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)Other
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
6      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleysI. VyskotOther
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
7
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
I. Vyskot
Other
řešitel
01/01/200512/31/2005
8
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
I. VyskotOtherřešitel
01/01/2005
12/31/2005
9 Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensorsIGAsupervisor
02/01/2011
11/30/2011
10
 Funkční integrace struktur lesních porostů
eTS VZ
Řešitel
01/01/1999
12/31/2004
11
 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí
P. KupecIGAsupervisor
02/01/2016
12
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
J. FialováGS LČRspoluřešitel01/01/200701/01/2007
13 Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrologyR. PokornýNAZVčlen řešitelského týmu01/01/2018
12/31/2022
14 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
FRVŠ
supervisor
04/30/2009
12/31/2009
15 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠspoluřešitel
01/15/2006
16
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01/01/2007
01/01/2007
17
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Other
Spoluřešitel
01/01/1996
18
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. Kupec
Other
Spoluřešitel01/01/2005
12/31/2005
19
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
Other
supervisor
01/01/1999
12/31/2008
20
 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.IGAsupervisor12/30/2009
12/30/2009
21
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoOther
řešitel
07/01/2007
12/31/2007
22
 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. Kupec
Akt eTS VZ
Řešitel01/01/200412/31/2005
23
 PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement fieldP. Kupec
FRVŠ
supervisor
06/04/2008
24
 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
OPinterní lektor
01/01/2011
12/31/2013
25 Platforma pro kulturní krajinuOPsupervisor
09/30/2009
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
P. KupecOtherSpoluřešitel01/01/200012/31/2001
27
 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvojiOPsupervisor
12/01/2011
28Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2006
29 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2004
30
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. Schneider
Other
řešitel
01/01/2007
04/30/2007
31
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
J. FialováGS LČRspoluřešitel01/01/200701/01/2007
32
 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. Kupec
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2005
33
 Projekt Morava III
P. Kupec
Other
supervisor
01/01/2000
12/31/2002
34
 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy
Othersupervisor01/01/200312/31/2006
35
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
Other
Spoluřešitel
01/01/2006
36
 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)P. KupecOther
supervisor
02/10/2009
37
 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplainf orests) -- preparation of project proposal
Other
supervisor
06/04/2008
12/31/2008
38P. Kupec
eTS VZ
Řešitel
01/01/1999
39 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajinyP. KupecOthersupervisor01/01/2004
12/31/2004
40
 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin
FRVŠ
supervisor
01/01/2005
12/31/2005
41 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
Other
supervisor
07/29/2009
12/31/2009
42 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01/01/2008
01/01/2008
43
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Other
Spoluřešitel
01/01/2000
01/31/2000
44 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠ
spoluřešitel
01/01/2009
12/31/2009
45 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areáluP. KupecFRVŠ
supervisor
01/01/200412/31/2004
46
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
P. Kupec
Other
Spoluřešitel01/01/200412/31/2006
47
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
P. KupecOther
supervisor
01/01/2004
12/31/2006
48
 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodníP. Kupec
Other
supervisor
01/01/2000
12/31/2000
49 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinu
IGA
supervisor
02/01/2014
11/30/2014
50
P. Kupec
Other
Řešitel
01/01/2003
12/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected