Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identifikační číslo: 4085
Univerzitní e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Vedoucí ústavu - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výuka     
Projekty
          Orgány     Konference
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje
Jiný
garant
01.01.2008
2 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investiceFRVŠgarant
01.01.2001
31.12.2001
3 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecJiný
Spoluřešitel
01.01.200131.12.2001
4
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
I. Vyskot
Jiný
řešitel
01.08.2007
31.12.2011
5
eTS VZ
Řešitel01.01.199931.12.2004
6
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
Jinýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
7
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyI. VyskotJiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. VyskotJiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
9
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
10
 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí
IGA
garant
01.02.2016
11
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
J. FialováGS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
12
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
P. KupecFRVŠ
garant
04.06.2008
13 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
FRVŠ
garant
30.04.2009
31.12.2009
14 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. Kotásková
FRVŠ
spoluřešitel15.01.2006
15
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
16
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Jiný
Spoluřešitel
01.01.1996
17
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. KupecJiný
Spoluřešitel
01.01.200531.12.2005
18 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".P. Kupec
Jiný
garant
01.01.199931.12.2008
19
 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.
P. Kupec
IGA
garant30.12.200930.12.2009
20
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
Jiný
řešitel
01.07.2007
31.12.2007
21 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. Kupec
Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2004
31.12.2005
22
 Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
Jiný
garant
10.02.2009
23 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplínOP
interní lektor
01.01.2011
31.12.2013
24
 Platforma pro kulturní krajinu
OP
garant
30.09.2009
25
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. KupecJinýSpoluřešitel
01.01.2000
31.12.2001
26
 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji
OPgarant01.12.2011
27 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecJinýŘešitel01.01.2004
31.12.2006
28 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Jiný
Řešitel
01.01.2004
31.12.2004
29
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
J. Schneider
Jiný
řešitel
01.01.2007
30.04.2007
30 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČR
spoluřešitel
01.01.200701.01.2007
31P. KupecJiný
Řešitel
01.01.2004
31.12.2005
32 Projekt Morava IIIP. KupecJiný
garant
01.01.2000
31.12.2002
33 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivyP. KupecJiný
garant
01.01.200331.12.2006
34 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní ČínaP. Kupec
Jiný
Spoluřešitel
01.01.2006
35 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposalJinýgarant
04.06.2008
31.12.2008
36 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
37
 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
Jiný
garant
01.01.2004
31.12.2004
38
 Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu
IGA
garant
01.02.201130.11.2011
39
 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin
FRVŠ
garant
01.01.200531.12.2005
40
 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
P. Kupec
Jiný
garant29.07.2009
31.12.2009
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel01.01.2008
01.01.2008
42
 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajiněNAZV
člen řešitelského týmu
01.01.2018
31.12.2022
43
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. Kupec
Jiný
Spoluřešitel
01.01.200031.01.2000
44
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel01.01.200931.12.2009
45 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areáluP. Kupec
FRVŠ
garant
01.01.200431.12.2004
46 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Jiný
Spoluřešitel
01.01.2004
31.12.2006
47
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Jinýgarant01.01.200431.12.2006
48
 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
P. KupecJinýgarant
01.01.2000
31.12.2000
49
 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinu
IGA
garant
01.02.2014
30.11.2014
50 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa
Jiný
Řešitel
01.01.2003
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený