Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4085
Univerzitný e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu III - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Prodekan - Lesnická a dřevařská fakulta

     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje
Iný
garant
01.01.2008
2
 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
P. KupecFRVŠgarant
01.01.2001
31.12.2001
3
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. Kupec
Iný
Spoluřešitel
01.01.2001
31.12.2001
4
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
I. VyskotIný
řešitel
01.08.2007
31.12.2011
5
 Funkční integrace struktur lesních porostůP. Kupec
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
31.12.2004
6 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
Iný
řešitel01.01.2005
31.12.2005
7
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyIný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Iný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
9
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolinaI. Vyskot
Iný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
10
 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí
IGA
garant
01.02.2016
11
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČRspoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
12
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
FRVŠ
garant
04.06.2008
13
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajinyFRVŠgarant
30.04.2009
31.12.2009
14
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
P. KotáskováFRVŠ
spoluřešitel
15.01.2006
15
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01.01.2007
01.01.2007
16
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. Kupec
Iný
Spoluřešitel
01.01.1996
17      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Iný
Spoluřešitel01.01.200531.12.2005
18
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
P. Kupec
Iný
garant01.01.1999
31.12.2008
19 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.
IGA
garant
30.12.200930.12.2009
20 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderIný
řešitel
01.07.200731.12.2007
21P. Kupec
Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2004
31.12.2005
22
 Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
Iný
garant10.02.2009
23
 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplínJ. FialováOPinterní lektor
01.01.2011
31.12.2013
24
 Platforma pro kulturní krajinu
OP
garant
30.09.2009
25
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
P. Kupec
Iný
Spoluřešitel
01.01.2000
31.12.2001
26 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji
OP
garant01.12.2011
27P. KupecIný
Řešitel
01.01.2004
31.12.2006
28
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. Kupec
Iný
Řešitel01.01.200431.12.2004
29
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
Iný
řešitel01.01.2007
30.04.2007
30
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
31
Iný
Řešitel
01.01.2004
31.12.2005
32
 Projekt Morava III
Iný
garant
01.01.2000
31.12.2002
33
 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivyP. Kupec
Iný
garant
01.01.2003
31.12.2006
34
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
P. Kupec
Iný
Spoluřešitel
01.01.2006
35
 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposalP. Kupec
Iný
garant
04.06.2008
31.12.2008
36
 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
eTS VZ
Řešitel
01.01.1999
37
 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajinyIný
garant
01.01.2004
31.12.2004
38 Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivuP. Kupec
IGA
garant
01.02.201130.11.2011
39
 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les KřtinFRVŠ
garant
01.01.2005
31.12.2005
40
 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
P. KupecIný
garant
29.07.2009
31.12.2009
41
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. Fialová
FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2008
01.01.2008
42
 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině
NAZV
člen řešitelského týmu
01.01.2018
31.12.2022
43
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Iný
Spoluřešitel
01.01.2000
31.01.2000
44
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel01.01.200931.12.2009
45
 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
P. KupecFRVŠgarant01.01.200431.12.2004
46
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Iný
Spoluřešitel
01.01.2004
31.12.2006
47
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
P. KupecInýgarant01.01.2004
31.12.2006
48
 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
P. Kupec
Iný
garant
01.01.2000
31.12.2000
49
 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinu
IGAgarant
01.02.2014
30.11.2014
50
Iný
Řešitel
01.01.2003
31.12.2005

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený