Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identification number: 4085
University e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Management (FFWT)
Výzkumník projektu III - Department of Landscape Management (FFWT)

     
     
Projects     Publications               

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje
Other
supervisor
01/01/2008
2 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investiceP. KupecFRVŠ
supervisor
01/01/2001
12/31/2001
3
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. Kupec
Other
Spoluřešitel
01/01/2001
12/31/2001
4 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forestsI. Vyskot
Other
řešitel
08/01/2007
12/31/2011
5
 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)I. VyskotOther
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
6
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
Other
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
7      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
Other
řešitel
01/01/200512/31/2005
8      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Other
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
9
 Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors
IGA
supervisor
02/01/201111/30/2011
10
P. KupeceTS VZŘešitel01/01/199912/31/2004
11
 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí
IGA
supervisor02/01/2016
12 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. Fialová
GS LČR
spoluřešitel
01/01/2007
01/01/2007
13 Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrologyR. Pokorný
NAZV
člen řešitelského týmu01/01/201812/31/2022
14
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajinyP. KupecFRVŠsupervisor04/30/200912/31/2009
15
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠ
spoluřešitel
01/15/2006
16
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníNAZVřešitel
01/01/2007
01/01/2007
17 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecOtherSpoluřešitel
01/01/1996
18
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
P. Kupec
Other
Spoluřešitel
01/01/200512/31/2005
19 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
Other
supervisor
01/01/1999
12/31/2008
20 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.
IGA
supervisor
12/30/2009
12/30/2009
21
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. SchneiderOther
řešitel
07/01/2007
12/31/2007
22
Akt eTS VZŘešitel
01/01/2004
12/31/2005
23
 PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field
FRVŠ
supervisor
06/04/2008
24 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplínOP
interní lektor
01/01/2011
12/31/2013
25
 Platforma pro kulturní krajinu
P. Kupec
OP
supervisor
09/30/2009
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
P. KupecOther
Spoluřešitel
01/01/2000
12/31/2001
27
 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji
OP
supervisor
12/01/2011
28
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2006
29
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Other
Řešitel01/01/200412/31/2004
30 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderOther
řešitel
01/01/2007
04/30/2007
31
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
J. FialováGS LČRspoluřešitel
01/01/2007
01/01/2007
32P. Kupec
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2005
33
 Projekt Morava III
P. Kupec
Other
supervisor
01/01/2000
12/31/2002
34 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivyOthersupervisor01/01/200312/31/2006
35
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
Other
Spoluřešitel
01/01/2006
36
 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)Othersupervisor
02/10/2009
37
 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplainf orests) -- preparation of project proposalOthersupervisor06/04/2008
12/31/2008
38
 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
eTS VZ
Řešitel
01/01/1999
39
 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
Other
supervisor
01/01/2004
12/31/2004
40
 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin
P. KupecFRVŠ
supervisor
01/01/2005
12/31/2005
41
 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané BažantniceP. Kupec
Other
supervisor07/29/200912/31/2009
42 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel01/01/2008
01/01/2008
43
 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava
Other
Spoluřešitel01/01/200001/31/2000
44 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠ
spoluřešitel
01/01/2009
12/31/2009
45 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
FRVŠ
supervisor01/01/2004
12/31/2004
46
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
P. Kupec
Other
Spoluřešitel
01/01/2004
12/31/2006
47
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodíP. KupecOther
supervisor
01/01/2004
12/31/2006
48
 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
Other
supervisor
01/01/2000
12/31/2000
49
 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinu
IGA
supervisor
02/01/2014
11/30/2014
50 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecOther
Řešitel
01/01/200312/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defendedrejected