Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4085
Univerzitný e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Výzkumník projektu III - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

     
     
Projekty
     
     
Orgány     Konferencie
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a DyjeIný
garant
01.01.2008
2
 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investiceFRVŠgarant01.01.2001
31.12.2001
3
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
Iný
Spoluřešitel
01.01.2001
31.12.2001
4
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesůI. Vyskot
Iný
řešitel01.08.200731.12.2011
5
eTS VZŘešitel
01.01.1999
31.12.2004
6
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
I. VyskotIný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
7      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné HágyInýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
8
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
Inýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
9
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
I. Vyskot
Iný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
10
 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodíIGA
garant
01.02.2016
11 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČR
spoluřešitel
01.01.200701.01.2007
12
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
FRVŠ
garant
04.06.2008
13
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajinyFRVŠ
garant
30.04.2009
31.12.2009
14
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠ
spoluřešitel
15.01.2006
15 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníNAZV
řešitel
01.01.200701.01.2007
16
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecInýSpoluřešitel
01.01.1996
17
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Iný
Spoluřešitel01.01.200531.12.2005
18
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
Iný
garant
01.01.1999
31.12.2008
19 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.
IGA
garant
30.12.2009
30.12.2009
20
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoInýřešitel01.07.2007
31.12.2007
21
 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. KupecAkt eTS VZŘešitel01.01.200431.12.2005
22
 Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů
P. Kupec
Iný
garant10.02.2009
23 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplínJ. Fialová
OP
interní lektor
01.01.201131.12.2013
24
 Platforma pro kulturní krajinu
P. Kupec
OP
garant30.09.2009
25
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
Iný
Spoluřešitel01.01.200031.12.2001
26 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvojiOPgarant01.12.2011
27
 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. Kupec
Iný
Řešitel01.01.200431.12.2006
28
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. Kupec
Iný
Řešitel
01.01.200431.12.2004
29
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
J. Schneider
Iný
řešitel
01.01.2007
30.04.2007
30
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceGS LČRspoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
31InýŘešitel01.01.200431.12.2005
32
 Projekt Morava IIIP. KupecIný
garant
01.01.2000
31.12.2002
33
 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy
P. Kupec
Iný
garant
01.01.200331.12.2006
34 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
Iný
Spoluřešitel
01.01.2006
35
 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposalP. KupecIný
garant
04.06.2008
31.12.2008
36
 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZŘešitel01.01.1999
37 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
Iný
garant
01.01.200431.12.2004
38
 Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu
P. Kupec
IGA
garant
01.02.2011
30.11.2011
39
 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les KřtinP. KupecFRVŠ
garant
01.01.2005
31.12.2005
40
 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
P. Kupec
Iný
garant
29.07.2009
31.12.2009
41 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠspoluřešitel01.01.200801.01.2008
42
 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině
NAZV
člen řešitelského týmu
01.01.2018
31.12.2022
43 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. KupecInýSpoluřešitel
01.01.2000
31.01.2000
44
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠspoluřešitel
01.01.2009
31.12.2009
45 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areáluP. KupecFRVŠgarant
01.01.2004
31.12.2004
46
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
P. KupecInýSpoluřešitel01.01.2004
31.12.2006
47 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodíP. KupecIný
garant
01.01.2004
31.12.2006
48
 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodníP. Kupec
Iný
garant
01.01.2000
31.12.2000
49 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinuP. Kupec
IGA
garant
01.02.2014
30.11.2014
50
P. Kupec
Iný
Řešitel
01.01.2003
31.12.2005

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájenývyradený
zamietnutý
zrušený