Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identification number: 4085
University e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Management (FFWT)
Výzkumník projektu III - Department of Landscape Management (FFWT)
Head of department - Department of Landscape Management (FFWT)
Vice-dean - Faculty of Forestry and Wood Technology

Contacts     
     
Projects     Publications     Bodies
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisor
Type
Official rolesSinceUntil
1
 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje
P. Kupec
Other
supervisor
01/01/2008
2 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
FRVŠ
supervisor01/01/200112/31/2001
3
 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
Other
Spoluřešitel01/01/200112/31/2001
4
 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests
Otherřešitel
08/01/2007
12/31/2011
5
 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)Other
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
6
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
I. Vyskot
Other
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
7      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné HágyI. VyskotOtherřešitel01/01/2005
12/31/2005
8
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
I. Vyskot
Other
řešitel
01/01/2005
12/31/2005
9
 Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors
IGA
supervisor02/01/2011
11/30/2011
10 Funkční integrace struktur lesních porostů
eTS VZ
Řešitel
01/01/199912/31/2004
11
 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí
IGAsupervisor
02/01/2016
12
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
GS LČR
spoluřešitel
01/01/2007
01/01/2007
13
 Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology
NAZV
člen řešitelského týmu01/01/201812/31/2022
14
 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
FRVŠ
supervisor
04/30/2009
12/31/2009
15
 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře
FRVŠ
spoluřešitel
01/15/2006
16
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
NAZV
řešitel
01/01/2007
01/01/2007
17
 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
Other
Spoluřešitel
01/01/1996
18      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. Kupec
Other
Spoluřešitel
01/01/2005
12/31/2005
19
 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
P. KupecOther
supervisor
01/01/1999
12/31/2008
20
 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.
IGA
supervisor12/30/200912/30/2009
21 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. Schneider
Other
řešitel
07/01/2007
12/31/2007
22P. KupecAkt eTS VZŘešitel01/01/2004
12/31/2005
23
 PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field
P. Kupec
FRVŠ
supervisor06/04/2008
24
 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
J. Fialová
OP
interní lektor
01/01/2011
12/31/2013
25
 Platforma pro kulturní krajinu
OP
supervisor
09/30/2009
26
 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
P. KupecOtherSpoluřešitel
01/01/2000
12/31/2001
27
 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji
OP
supervisor
12/01/2011
28 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. Kupec
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2006
29
 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2004
30
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
Other
řešitel
01/01/2007
04/30/2007
31
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
GS LČR
spoluřešitel
01/01/2007
01/01/2007
32
Other
Řešitel
01/01/2004
12/31/2005
33
 Projekt Morava III
Other
supervisor
01/01/2000
12/31/2002
34
 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy
Othersupervisor01/01/200312/31/2006
35
 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
Other
Spoluřešitel01/01/2006
36 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)Other
supervisor
02/10/2009
37 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplainf orests) -- preparation of project proposalOthersupervisor06/04/200812/31/2008
38P. KupeceTS VZ
Řešitel
01/01/1999
39 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
Other
supervisor01/01/200412/31/2004
40
 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin
P. Kupec
FRVŠ
supervisor01/01/200512/31/2005
41
 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané BažantniceP. Kupec
Other
supervisor07/29/200912/31/2009
42
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠspoluřešitel01/01/200801/01/2008
43 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. Kupec
Other
Spoluřešitel
01/01/2000
01/31/2000
44
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
FRVŠ
spoluřešitel
01/01/2009
12/31/2009
45
 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
P. KupecFRVŠsupervisor01/01/2004
12/31/2004
46
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Other
Spoluřešitel01/01/200412/31/2006
47
 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodíP. KupecOther
supervisor
01/01/2004
12/31/2006
48
 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
Other
supervisor01/01/2000
12/31/2000
49
 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinu
IGA
supervisor
02/01/2014
11/30/2014
50
Other
Řešitel
01/01/2003
12/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progresssubmitted
Inactive states:cancelled
defended
excluded
not defended
rejected