Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identification number: 4085
University e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Management (FFWT)
Researcher - Department of Landscape Management (FFWT)
Head of department - Department of Landscape Management (FFWT)
Vice-dean - Faculty of Forestry and Wood Technology

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a DyjeP. KupecOthersupervisor01/01/2008
2 Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investiceP. KupecFRVŠsupervisor01/01/200112/31/2001
3 Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajinyP. KupecOtherSpoluřešitel01/01/200112/31/2001
4 Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forestsI. VyskotOtherřešitel08/01/200712/31/2011
5 Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)I. VyskotOtherřešitel01/01/200512/31/2005
6      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleysI. VyskotOtherřešitel01/01/200512/31/2005
7      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné HágyI. VyskotOtherřešitel01/01/200512/31/2005
8      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý SmokovecI. VyskotOtherřešitel01/01/200512/31/2005
9 Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensorsP. KupecIGAsupervisor02/01/201111/30/2011
10 Funkční integrace struktur lesních porostůP. KupeceTS VZŘešitel01/01/199912/31/2004
11 Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodíP. KupecIGAsupervisor02/01/2016
12 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územíchJ. FialováGS LČRspoluřešitel01/01/200701/01/2007
13 Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrologyR. PokornýNAZVčlen řešitelského týmu01/01/201812/31/2022
14 Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajinyP. KupecFRVŠsupervisor04/30/200912/31/2009
15 Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratořeP. KotáskováFRVŠspoluřešitel01/15/2006
16 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodařeníJ. FialováNAZVřešitel01/01/200701/01/2007
17 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňováníP. KupecOtherSpoluřešitel01/01/1996
18      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004P. KupecOtherSpoluřešitel01/01/200512/31/2005
19 Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".P. KupecOthersupervisor01/01/199912/31/2008
20 Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně.P. KupecIGAsupervisor12/30/200912/30/2009
21 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-TvrdonickoJ. SchneiderOtherřešitel07/01/200712/31/2007
22 Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémechP. KupecAkt eTS VZŘešitel01/01/200412/31/2005
23 PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement fieldP. KupecFRVŠsupervisor06/04/2008
24 Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplínJ. FialováOPinterní lektor01/01/201112/31/2013
25 Platforma pro kulturní krajinuP. KupecOPsupervisor09/30/2009
26 Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého JeseníkuP. KupecOtherSpoluřešitel01/01/200012/31/2001
27 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvojiP. KupecOPsupervisor12/01/2011
28 Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)P. KupecOtherŘešitel01/01/200412/31/2006
29 Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP ŠumavaP. KupecOtherŘešitel01/01/200412/31/2004
30 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJ. SchneiderOtherřešitel01/01/200704/30/2007
31 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ ŽidlochoviceJ. FialováGS LČRspoluřešitel01/01/200701/01/2007
32 Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využíváníP. KupecOtherŘešitel01/01/200412/31/2005
33 Projekt Morava IIIP. KupecOthersupervisor01/01/200012/31/2002
34 Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivyP. KupecOthersupervisor01/01/200312/31/2006
35 Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní ČínaP. KupecOtherSpoluřešitel01/01/2006
36 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)P. KupecOthersupervisor02/10/2009
37 Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplainf orests) -- preparation of project proposalP. KupecOthersupervisor06/04/200812/31/2008
38 Sociální aspekty celospolečenského využívání lesůP. KupeceTS VZŘešitel01/01/1999
39 Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajinyP. KupecOthersupervisor01/01/200412/31/2004
40 Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les KřtinP. KupecFRVŠsupervisor01/01/200512/31/2005
41 Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané BažantniceP. KupecOthersupervisor07/29/200912/31/2009
42 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200801/01/2008
43 Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP ŠumavaP. KupecOtherSpoluřešitel01/01/200001/31/2000
44 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"J. FialováFRVŠspoluřešitel01/01/200912/31/2009
45 Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areáluP. KupecFRVŠsupervisor01/01/200412/31/2004
46 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodíP. KupecOtherSpoluřešitel01/01/200412/31/2006
47 Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodíP. KupecOthersupervisor01/01/200412/31/2006
48 Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodníP. KupecOthersupervisor01/01/200012/31/2000
49 Zhodnocení faktorů limitujících přirozenou obnovu lokalit po těžbě kaolinuP. KupecIGAsupervisor02/01/201411/30/2014
50 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesaP. KupecOtherŘešitel01/01/200312/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected