Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4085
Univerzitný e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Prodekan - Lesnická a dřevařská fakulta
Vedúci ústavu - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

StavOrgánOdkedyDokedyÚloha
Komise rektorky pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brně01.10.2018člen
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně14.05.2018člen
Vedenie fakulty (Lesnická a dřevařská fakulta)09.04.2018člen
Kolégium dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)10.02.2016člen
Vedecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)01.02.2015člen
Rada Internej grantovej agentúry (Lesnická a dřevařská fakulta)01.07.2014člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.03.2014člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny)10.10.2013predseda
Programová komisia študijného programu (B-KRAJ Krajinářství)01.03.2011člen
Programová komisia študijného programu (N-KI Krajinné inženýrství)01.03.2011člen
Programová komisia študijného programu (B-RL Rostlinolékařství)01.04.2004člen
Programová komisia študijného programu (N-LI Lesní inženýrství)12.05.201030.11.2011tajomník
Programová komisia študijného programu (N-LI Lesní inženýrství)28.07.200830.11.2011člen

Legenda
aktívne členstvohistorické členstvo