Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4085
Univerzitný e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Prodekan - Lesnická a dřevařská fakulta
Vedúci ústavu - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Robin Ambrož
Srovnání metod určených k hodnocení funkcí lesů a vyjádření újmy na funkcích lesa
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Regína Bednářová
Projekt biocentra v k.ú. Jezernice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Blahoňovská
Projekt obnovy sadu v lokalitě Sychrák v obci Tišnov
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Blažek
Návrh koncepce řešení cyklistických tras na území bývalého okresu Nový Jičín
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamila Botková
Rekultivace odvalu Doubrava v k.ú. Doubrava u Orlové
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petra Bouchalová
Větrolamy a protivětrné pásy v k.ú. Čejč
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Buršová
Posouzení možností realizace větrných elektráren v oblasti Vsetínska z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Robin Calda
Hodnocení biokoridoru v k.ú. Sázava, býv. okres Ústí nad Orlicí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Josef Cyrek
Inventarizace vegetačních doprovodů řeky Labe a jejích odstavených ramen
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jiří Datinský
Využití tlakových a ultrazvukových čidel pro měření průtoků drobných vodních toků na území ŠLP ML Křtiny
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Hodnocení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Stanovení základních složek hydrologické bilance lesního mikropovodí v pahorkatinné oblasti
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Dočkalová
Návrh managementu "Národního sadu Štramberk" v k.ú. Štramberk
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Doskočilová
Návrh hospodářsko-úpravnických opatření v lesích v rámci krajinného plánu mikroregionu Moravský kras
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kateřina Drábková
Živé ploty v krajině
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristýna Dvořáčková
Studie rekultivace lomu ve Vranově u Brna
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Aneta Dvořáková
Krajinářská studie lokality Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Aneta Dvořáková
Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: James Funai, Ph.D.
Failing Plants in Bioremediation Landscapes
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcela Golisová
Studie možností optimalizace rekreačního využití okolí obce Bílá v Moravskoslezských Beskydech
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. David Haltmar
Studie proveditelnosti LBC 18 - Lexův lesík v k.ú. Skřípov, bývalý okres Prostějov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hanáková
Projekt lokálního biokoridoru v k.ú. Blatnička
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondřej Hemr
Návrh metodiky analýzy lesní krajiny pro potřeby územní studie krajiny na příkladu území ORP Blansko
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Holík
Hodnocení stavu vegetačních doprovodů drobných vodních toků v k.ú. Lančov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Hostýnková
Hodnocení stavu parku v obci Veselí nad Moravou
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Hostýnková
Studie managementu části parku ve Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Hrbek
Inventarizace a návrh managementu mangové plantáže na ostrově Guimaras, Filipíny
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Hromják
Hodnocení ÚSES k.ú. Vojkovice, býv. okres Frýdek-Místek
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hudečková
Optimalizace rekreačního využití lokality Palackého vrch - Kozí hora vzhledem k rekreačním limitům lesů území
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondřej Hýža
Pasportizace drobných vodních toků LS Žárovice, Vojenský újezd Březina
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Safa Chourabi
Ecological integrity assessment as a tool for landscape management in the European countries: a comparison between two levels of landscape - national and regional
november 2022Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Chytka
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v lokalitě Porubky v k.ú. Zubří
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Jančíková
Regenerace území bývalé cihelny v k.ú. obce Samotišky
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Janeček
Zhodnocení současného stavu a návrh péče o nivu řeky Belá v k.ú. Liptovský Peter
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Jašek
Návrh řešení příměstského rekreačního lesa v k.ú. Rohatec, býv. okres Hodonín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Jašek
Projekt lokálního biocentra LBC Díly v k. ú. Rohatec
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Kalusová
Stanovení rekreačního potenciálu lesů vybrané části LS Ostravice na základě analýzy sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Karásek
Hodnocení funkcí lesů ve správě LČR s.p., LS Nové Město na Moravě, revír Sklené
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Kazda
Hodnocení potenciálních funkčních schopností lesních porostů přírodního parku Baba
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Kazda
Optimalizace rekreačního využití PP Baba
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Klevar
Studie rekultivace lomu Jakubčovice nad Odrou
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Robert Kohout
Zpracování podkladů pro projekt péče o městský park Lísčí v k.ú. Třebíč
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Korešová
Historický vývoj krajiny v oblasti Staroměstska (býv. okres Šumperk)
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Kotrbová
Funkce lesa v pojetí středoevropské lesnické legislativy
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Pavel Kotrla
Hodnocení funkcí Městských lesů města Vsetín
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Krahulcová
Hodnocení stavu mangrovových porostů ostrovů Panobolon a Yato, provincie Guimaras, Filipíny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štěpán Kriegler
Hodnocení vlivů záměru realizace přehrady Bawanor v severním Iráku na životní prostředí
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Štěpán Kriegler
Obnova liniové vegetace podél místní komunikace mezi obcemi Pivonín a Drozdov (býv. okres Šumperk)
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Naďa Křenková
Stanovení hydrických a edafických limitů funkčního využití krajiny v dílčí části povodí Bystřičky
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kučera
Hodnocení dynamiky vývoje potenciálních funkčních schopností a aktuálního funkčního efektu lesů ve správě ŠLP ML Křtiny, polesí Vranov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kupecká
Hodnocení lokálního územního systému ekologické stability okolí Kutné Hory
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kupecká
Plán péče o lokalitu Macháčkův háj (Velká stráň) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Kužmová
Posouzení vlivu realizace sedačkové lanovky Mosty u Jablunkova - Skalka na krajinný ráz
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Kvaček
Hodnocení funkcí lesů ŠP SLŠ Hranice na Moravě
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Olga Lacinová
Projekt lokálního biokoridoru č. 17 v k.ú. Tišnov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Lacková
Návrh rekultivačního managementu teras úložiště popílku Lištná v k.ú. Třinec
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Lacková
Studie polyfunkčního využití území
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Lehká
Rekreační optimalizace mikroregionu Moravský Krumlov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Májková
Studie možností volnočasového využití lokality Dolnodubňanské nádrže v k.ú. Dolní Dubňany
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Bronislav Malec
Hodnocení vývoje krajiny vzhledem k plánovaným převodům lesních porostů v k.ú. Olešenka
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eliška Malinová, DiS.
Hodnocení stavu a návrh péče o tyfový židovský hřbitov v Havlíčkově Brodě
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Marek
Hodnocení aktuálního stavu a návrh revitalizačních opatření v údolí Bobravy
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eliška Maršálková
Návrh managementu a zpřístupnění VKP Maděrany v k.ú. Hajany, bývalý okres Brno - venkov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Maršálková
Projekt revitalizace ovocného sadu v k.ú. Hajany
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petr Matyáš
Porovnání finanční hodnoty funkcí lesů realizované dle metod Vyskot, I. a kol. 2003 a Šišák, L. a kol. 2002
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Matyáš
Vyhodnocení potenciálů celospolečenských funkcí lesů spravovaných LČR, LS Chvalčov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Menšík
Hodnocení významu lesů pro hodnotu krajinného rázu přírodního parku Velký Kosíř
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Merendová
Posouzení vlivu navrhované malé vodní nádrže v lokalitě Maleníky u obce Dolní Nětčice na okolní ekosystémy
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Miklová
Optimalizace rekreačního využití příměstské zóny města Ostravy s ohledem na rekreační potenciál území
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Mlejnková
Vyhodnocení schopnosti lesních porostů v modelovém území k.ú. Vracov realizovat celospolečenské požadavky na aktuální funkční účinnost funkce hydricko-vodohospodářské a ekostabilizační
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Múčková-Veselá
Optimalizace rekreačního využití okolí obce Strání
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Nakládalová
Řešení turistických tras v oblasti národního parku Mt. Kanlaon, Negros, Filipíny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Navrátilová
Posouzení vlivu realizace základové stanice sítě GSM - Vodafone a.s. v k.ú. Jablůnka (býv. okres Vsetín) na krajinný ráz
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Navrátil
Analýza mikroregionu Moštěnka ve vztahu k rekreaci
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Nováková
Diverzita dřevinné skladby lesních porostů ŠLP Masarykův les Křtiny z hlediska hodnocení porostních typů
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Ocásková
Studie dolní části toku Rakovec v k.ú. Ořešín a návrh opatření k posílení ekologické stability území
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Pařízek
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v lokalitě Slavíky v k.ú. Lubě, bývalý okres Blansko
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Hana Pavlíčková
Krajinářská studie odvalu Emma v k.ú. Slezská Ostrava
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Peterková
Vliv revitalizačních opatření na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lokality Spálený potok, k.ú. Krumvíř a návrh navazujících opatření
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Piškulová
Stabilizace vybraných břehových území VD Nádrž Brno s využitím biotechnických stabilizačních metod
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Piškulová
Studie řešení abraze břehů VD Brněnská přehrada
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandr Pospíšil
Hodnocení vlivu rekreační zátěže na lesní ekosystémy PP Barborka a PP Břestecká skála
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristýna Pospíšilová
Projekt posílení ekologických funkcí retenční nádrže Zamilovaný hájek v k.ú. Brno - Řečkovice
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Růžička
Návrh managementu "Lesoparku u Moravského Předměstí" v k.ú. Třebeš, Hradec Králové
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Řiháková
Urbanistická studie využití a úpravy okolí rybníka Srpek, k.ú. Kuřim
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikol Seidlová
Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrubá Vrbka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Sochor
Projekt řešení navrhovaného interakčního prvku v EVL Valtrovický luh v k.ú. Valtrovice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Suralová
Projekt biokoridoru Rohelka v k.ú. Rohle
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Suralová
Revize ÚSES v k.ú. Rohle, Nedvězí a Janoslavice
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bohdan Šipoš
Hodnocení stavu parkového lesa Malý Draždiak v k.ú. Bratislava V
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Evidence významných stromů v obci Střítež nad Ludinou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Hodnocení využívání krajiny v povodí revitalizovaných toků Moravického potoka a Lučního potoka (pravostranné přítoky Moravice)
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Revize stávajícího ÚSES v okolí Velké (mísní část Hranic) vzhledem k realizaci výstavby dálnice D47 a návrh jeho nové struktury
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Bc. Lucia Škvareninová
Socio-environmentální aspekty odlesňování Šalamounových ostrovů
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Šteflová
Hodnocení základních prvků srážko-odtokového procesu vybraného lesního mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Talaš
Krajinářská studie lokality Podhoří v k.ú. Provodov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Talaš
Návrh rozšíření a následné péče o LBC 1 v k.ú. Provodov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Trněný
Struktura lesů Rafael Salas Park, Filipíny
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Urbánková
Studie managementu lokality Wilsonův les
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtěch Václavík
Projekt lokálního biokoridoru LBK - L3 v k.ú. Šilheřovice
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Vaculová
Akční plán biodiverzity pískovny Dobříň
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavel Váňa
Revitalizace části příbřežní zóny Svinošického potoka pod Babím lomem v k.ú. Svinošice
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Vašíčková, Ph.D.
Projekt mokřadu v k.ú. Velké Albrechtice
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vašourková
Hodnocení současného stavu PP Šiberná u Kuřimi
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Vávra
Projekt ozelenění rybníku Olšina v k.ú. Skržice, býv. okres Kroměříž
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Leona Viktorjeníková
Studie obnovy městské zeleně v okolí 4. základní školy města Bruntál
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kateřina Vlčková
Projekt řešení lokality Radošov v k.ú. Veselí nad Moravou
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Zajícová
Rekultivace lomu v k.ú. Černotín
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Zajícová
Revize pasportů DVT ve správě VLS ČR, s.p., divize Plumlov, LS Rychtářov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Zámorská
Optimalizace rekreačního využití lesů v okolí města Luhačovice
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Zemek
Hodnocení funkcí městských lesů Uherský Brod
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Pavlína Žalská
Konektivita sídelní zeleně na území Prahy 8
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná