Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identification number: 4085
University e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Management (FFWT)
Researcher - Department of Landscape Management (FFWT)
Head of department - Department of Landscape Management (FFWT)
Vice-dean - Faculty of Forestry and Wood Technology

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robin Ambrož
Srovnání metod určených k hodnocení funkcí lesů a vyjádření újmy na funkcích lesa
April 2005Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Regína Bednářová
Projekt biocentra v k.ú. Jezernice
April 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Blahoňovská
Projekt obnovy sadu v lokalitě Sychrák v obci Tišnov
April 2005Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Blažek
Návrh koncepce řešení cyklistických tras na území bývalého okresu Nový Jičín
May 2006Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Botková
Rekultivace odvalu Doubrava v k.ú. Doubrava u Orlové
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is submittedDisTWritten by (author): Ing. Kamila Botková
Využití přirozené sukcese v rekultivacích
September 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petra Bouchalová
Větrolamy a protivětrné pásy v k.ú. Čejč
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Buršová
Posouzení možností realizace větrných elektráren v oblasti Vsetínska z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz
April 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Robin Calda
Hodnocení biokoridoru v k.ú. Sázava, býv. okres Ústí nad Orlicí
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Cyrek
Inventarizace vegetačních doprovodů řeky Labe a jejích odstavených ramen
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jiří Datinský
Využití tlakových a ultrazvukových čidel pro měření průtoků drobných vodních toků na území ŠLP ML Křtiny
April 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Hodnocení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny
April 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Stanovení základních složek hydrologické bilance lesního mikropovodí v pahorkatinné oblasti
September 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Dočkalová
Návrh managementu "Národního sadu Štramberk" v k.ú. Štramberk
April 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Doskočilová
Návrh hospodářsko-úpravnických opatření v lesích v rámci krajinného plánu mikroregionu Moravský kras
May 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Drábková
Živé ploty v krajině
April 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Dvořáčková
Studie rekultivace lomu ve Vranově u Brna
April 2006Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Aneta Dvořáková
Krajinářská studie lokality Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Aneta Dvořáková
Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
April 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): James Funai, Ph.D.
Failing Plants in Bioremediation Landscapes
August 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcela Golisová
Studie možností optimalizace rekreačního využití okolí obce Bílá v Moravskoslezských Beskydech
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Haltmar
Studie proveditelnosti LBC 18 - Lexův lesík v k.ú. Skřípov, bývalý okres Prostějov
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hanáková
Projekt lokálního biokoridoru v k.ú. Blatnička
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Hemr
Návrh metodiky analýzy lesní krajiny pro potřeby územní studie krajiny na příkladu území ORP Blansko
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ondřej Hemr
Volné téma
September 2023Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Holík
Hodnocení stavu vegetačních doprovodů drobných vodních toků v k.ú. Lančov
April 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jindřiška Hostýnková
Hodnocení stavu parku v obci Veselí nad Moravou
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jindřiška Hostýnková
Studie managementu části parku ve Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Hrbek
Inventarizace a návrh managementu mangové plantáže na ostrově Guimaras, Filipíny
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Hromják
Hodnocení ÚSES k.ú. Vojkovice, býv. okres Frýdek-Místek
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hudečková
Optimalizace rekreačního využití lokality Palackého vrch - Kozí hora vzhledem k rekreačním limitům lesů území
May 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Hýža
Pasportizace drobných vodních toků LS Žárovice, Vojenský újezd Březina
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Safa Chourabi
Ecological integrity assessment as a tool for landscape management in the European countries: a comparison between two levels of landscape - national and regional
November 2022Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Chytka
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v lokalitě Porubky v k.ú. Zubří
April 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Jančíková
Regenerace území bývalé cihelny v k.ú. obce Samotišky
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Janeček
Zhodnocení současného stavu a návrh péče o nivu řeky Belá v k.ú. Liptovský Peter
April 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Jašek
Návrh řešení příměstského rekreačního lesa v k.ú. Rohatec, býv. okres Hodonín
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Jašek
Projekt lokálního biocentra LBC Díly v k. ú. Rohatec
April 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Kalusová
Stanovení rekreačního potenciálu lesů vybrané části LS Ostravice na základě analýzy sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů
May 2006Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Karásek
Hodnocení funkcí lesů ve správě LČR s.p., LS Nové Město na Moravě, revír Sklené
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Kazda
Hodnocení potenciálních funkčních schopností lesních porostů přírodního parku Baba
May 2006Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Kazda
Optimalizace rekreačního využití PP Baba
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Klevar
Studie rekultivace lomu Jakubčovice nad Odrou
April 2006Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Robert Kohout
Zpracování podkladů pro projekt péče o městský park Lísčí v k.ú. Třebíč
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Korešová
Historický vývoj krajiny v oblasti Staroměstska (býv. okres Šumperk)
April 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Kotrbová
Funkce lesa v pojetí středoevropské lesnické legislativy
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Pavel Kotrla
Hodnocení funkcí Městských lesů města Vsetín
April 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Krahulcová
Hodnocení stavu mangrovových porostů ostrovů Panobolon a Yato, provincie Guimaras, Filipíny
April 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpán Kriegler
Hodnocení vlivů záměru realizace přehrady Bawanor v severním Iráku na životní prostředí
April 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Štěpán Kriegler
Obnova liniové vegetace podél místní komunikace mezi obcemi Pivonín a Drozdov (býv. okres Šumperk)
April 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Naďa Křenková
Stanovení hydrických a edafických limitů funkčního využití krajiny v dílčí části povodí Bystřičky
April 2005Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kučera
Hodnocení dynamiky vývoje potenciálních funkčních schopností a aktuálního funkčního efektu lesů ve správě ŠLP ML Křtiny, polesí Vranov
April 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kupecká
Hodnocení lokálního územního systému ekologické stability okolí Kutné Hory
April 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kupecká
Plán péče o lokalitu Macháčkův háj (Velká stráň) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
April 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Markéta Kupská
Volné téma
September 2023Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Kužmová
Posouzení vlivu realizace sedačkové lanovky Mosty u Jablunkova - Skalka na krajinný ráz
April 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Kvaček
Hodnocení funkcí lesů ŠP SLŠ Hranice na Moravě
April 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Olga Lacinová
Projekt lokálního biokoridoru č. 17 v k.ú. Tišnov
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Lacková
Návrh rekultivačního managementu teras úložiště popílku Lištná v k.ú. Třinec
April 2009Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Lacková
Studie polyfunkčního využití území
May 2006Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Lehká
Rekreační optimalizace mikroregionu Moravský Krumlov
May 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Májková
Studie možností volnočasového využití lokality Dolnodubňanské nádrže v k.ú. Dolní Dubňany
May 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Bronislav Malec
Hodnocení vývoje krajiny vzhledem k plánovaným převodům lesních porostů v k.ú. Olešenka
June 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Malinová, DiS.
Hodnocení stavu a návrh péče o tyfový židovský hřbitov v Havlíčkově Brodě
April 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Marek
Hodnocení aktuálního stavu a návrh revitalizačních opatření v údolí Bobravy
April 2006Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Maršálková
Návrh managementu a zpřístupnění VKP Maděrany v k.ú. Hajany, bývalý okres Brno - venkov
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Maršálková
Projekt revitalizace ovocného sadu v k.ú. Hajany
April 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petr Matyáš
Porovnání finanční hodnoty funkcí lesů realizované dle metod Vyskot, I. a kol. 2003 a Šišák, L. a kol. 2002
April 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Matyáš
Vyhodnocení potenciálů celospolečenských funkcí lesů spravovaných LČR, LS Chvalčov
May 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Menšík
Hodnocení významu lesů pro hodnotu krajinného rázu přírodního parku Velký Kosíř
April 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Merendová
Posouzení vlivu navrhované malé vodní nádrže v lokalitě Maleníky u obce Dolní Nětčice na okolní ekosystémy
May 2006Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Miklová
Optimalizace rekreačního využití příměstské zóny města Ostravy s ohledem na rekreační potenciál území
May 2007Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mlejnková
Vyhodnocení schopnosti lesních porostů v modelovém území k.ú. Vracov realizovat celospolečenské požadavky na aktuální funkční účinnost funkce hydricko-vodohospodářské a ekostabilizační
May 2005Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Múčková-Veselá
Optimalizace rekreačního využití okolí obce Strání
May 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Nakládalová
Řešení turistických tras v oblasti národního parku Mt. Kanlaon, Negros, Filipíny
April 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Navrátilová
Posouzení vlivu realizace základové stanice sítě GSM - Vodafone a.s. v k.ú. Jablůnka (býv. okres Vsetín) na krajinný ráz
May 2008Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Navrátil
Analýza mikroregionu Moštěnka ve vztahu k rekreaci
May 2007Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Nováková
Diverzita dřevinné skladby lesních porostů ŠLP Masarykův les Křtiny z hlediska hodnocení porostních typů
April 2006Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Ocásková
Studie dolní části toku Rakovec v k.ú. Ořešín a návrh opatření k posílení ekologické stability území
April 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Pařízek
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v lokalitě Slavíky v k.ú. Lubě, bývalý okres Blansko
April 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hana Pavlíčková
Krajinářská studie odvalu Emma v k.ú. Slezská Ostrava
April 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Peterková
Vliv revitalizačních opatření na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lokality Spálený potok, k.ú. Krumvíř a návrh navazujících opatření
May 2005Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Piškulová
Stabilizace vybraných břehových území VD Nádrž Brno s využitím biotechnických stabilizačních metod
April 2009Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Piškulová
Studie řešení abraze břehů VD Brněnská přehrada
May 2007Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandr Pospíšil
Hodnocení vlivu rekreační zátěže na lesní ekosystémy PP Barborka a PP Břestecká skála
April 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Pospíšilová
Projekt posílení ekologických funkcí retenční nádrže Zamilovaný hájek v k.ú. Brno - Řečkovice
April 2016Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Růžička
Návrh managementu "Lesoparku u Moravského Předměstí" v k.ú. Třebeš, Hradec Králové
April 2016Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Řiháková
Urbanistická studie využití a úpravy okolí rybníka Srpek, k.ú. Kuřim
April 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikol Seidlová
Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrubá Vrbka
April 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Sochor
Projekt řešení navrhovaného interakčního prvku v EVL Valtrovický luh v k.ú. Valtrovice
April 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Suralová
Projekt biokoridoru Rohelka v k.ú. Rohle
April 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Suralová
Revize ÚSES v k.ú. Rohle, Nedvězí a Janoslavice
May 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bohdan Šipoš
Hodnocení stavu parkového lesa Malý Draždiak v k.ú. Bratislava V
May 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Evidence významných stromů v obci Střítež nad Ludinou
May 2008Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Hodnocení využívání krajiny v povodí revitalizovaných toků Moravického potoka a Lučního potoka (pravostranné přítoky Moravice)
May 2007Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině
June 2011Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Revize stávajícího ÚSES v okolí Velké (mísní část Hranic) vzhledem k realizaci výstavby dálnice D47 a návrh jeho nové struktury
May 2005Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Bc. Lucia Škvareninová
Socio-environmentální aspekty odlesňování Šalamounových ostrovů
September 2021Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Šteflová
Hodnocení základních prvků srážko-odtokového procesu vybraného lesního mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
April 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Talaš
Krajinářská studie lokality Podhoří v k.ú. Provodov
April 2012Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Talaš
Návrh rozšíření a následné péče o LBC 1 v k.ú. Provodov
April 2014Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Trněný
Struktura lesů Rafael Salas Park, Filipíny
April 2017Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Urbánková
Studie managementu lokality Wilsonův les
May 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vojtěch Václavík
Projekt lokálního biokoridoru LBK - L3 v k.ú. Šilheřovice
April 2019Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Vaculová
Akční plán biodiverzity pískovny Dobříň
April 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Váňa
Revitalizace části příbřežní zóny Svinošického potoka pod Babím lomem v k.ú. Svinošice
May 2008Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Vašíčková, Ph.D.
Projekt mokřadu v k.ú. Velké Albrechtice
April 2011Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Vašourková
Hodnocení současného stavu PP Šiberná u Kuřimi
April 2011Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vávra
Projekt ozelenění rybníku Olšina v k.ú. Skržice, býv. okres Kroměříž
April 2010Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leona Viktorjeníková
Studie obnovy městské zeleně v okolí 4. základní školy města Bruntál
May 2007Displaying the final thesis
111.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Vlčková
Projekt řešení lokality Radošov v k.ú. Veselí nad Moravou
April 2020Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Zajícová
Rekultivace lomu v k.ú. Černotín
April 2012Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Zajícová
Revize pasportů DVT ve správě VLS ČR, s.p., divize Plumlov, LS Rychtářov
April 2014Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Zámorská
Optimalizace rekreačního využití lesů v okolí města Luhačovice
May 2008Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Zemek
Hodnocení funkcí městských lesů Uherský Brod
April 2010Displaying the final thesis
116.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Pavlína Žalská
Konektivita sídelní zeleně na území Prahy 8
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress