Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Identifikační číslo: 4085
Univerzitní e-mail: petr.kupec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Proděkan - Lesnická a dřevařská fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Robin Ambrož
Srovnání metod určených k hodnocení funkcí lesů a vyjádření újmy na funkcích lesa
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Regína Bednářová
Projekt biocentra v k.ú. Jezernice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Blahoňovská
Projekt obnovy sadu v lokalitě Sychrák v obci Tišnov
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Blažek
Návrh koncepce řešení cyklistických tras na území bývalého okresu Nový Jičín
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamila Botková
Rekultivace odvalu Doubrava v k.ú. Doubrava u Orlové
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je odevzdánaDisPAutor: Ing. Kamila Botková
Využití přirozené sukcese v rekultivacích
září 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Petra Bouchalová
Větrolamy a protivětrné pásy v k.ú. Čejč
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Buršová
Posouzení možností realizace větrných elektráren v oblasti Vsetínska z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Robin Calda
Hodnocení biokoridoru v k.ú. Sázava, býv. okres Ústí nad Orlicí
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Josef Cyrek
Inventarizace vegetačních doprovodů řeky Labe a jejích odstavených ramen
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Jiří Datinský
Využití tlakových a ultrazvukových čidel pro měření průtoků drobných vodních toků na území ŠLP ML Křtiny
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Hodnocení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Stanovení základních složek hydrologické bilance lesního mikropovodí v pahorkatinné oblasti
září 2014Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Dočkalová
Návrh managementu "Národního sadu Štramberk" v k.ú. Štramberk
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Doskočilová
Návrh hospodářsko-úpravnických opatření v lesích v rámci krajinného plánu mikroregionu Moravský kras
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Drábková
Živé ploty v krajině
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Dvořáčková
Studie rekultivace lomu ve Vranově u Brna
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Aneta Dvořáková
Krajinářská studie lokality Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Aneta Dvořáková
Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: James Funai, Ph.D.
Failing Plants in Bioremediation Landscapes
srpen 2018Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marcela Golisová
Studie možností optimalizace rekreačního využití okolí obce Bílá v Moravskoslezských Beskydech
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. David Haltmar
Studie proveditelnosti LBC 18 - Lexův lesík v k.ú. Skřípov, bývalý okres Prostějov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Hanáková
Projekt lokálního biokoridoru v k.ú. Blatnička
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ondřej Hemr
Návrh metodiky analýzy lesní krajiny pro potřeby územní studie krajiny na příkladu území ORP Blansko
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Ondřej Hemr
Volné téma
září 2023Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Holík
Hodnocení stavu vegetačních doprovodů drobných vodních toků v k.ú. Lančov
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Hostýnková
Hodnocení stavu parku v obci Veselí nad Moravou
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Hostýnková
Studie managementu části parku ve Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Šimon Hrbek
Inventarizace a návrh managementu mangové plantáže na ostrově Guimaras, Filipíny
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Hromják
Hodnocení ÚSES k.ú. Vojkovice, býv. okres Frýdek-Místek
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Hudečková
Optimalizace rekreačního využití lokality Palackého vrch - Kozí hora vzhledem k rekreačním limitům lesů území
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ondřej Hýža
Pasportizace drobných vodních toků LS Žárovice, Vojenský újezd Březina
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Safa Chourabi
Ecological integrity assessment as a tool for landscape management in the European countries: a comparison between two levels of landscape - national and regional
listopad 2022Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Chytka
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v lokalitě Porubky v k.ú. Zubří
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Jančíková
Regenerace území bývalé cihelny v k.ú. obce Samotišky
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Janeček
Zhodnocení současného stavu a návrh péče o nivu řeky Belá v k.ú. Liptovský Peter
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dalibor Jašek
Návrh řešení příměstského rekreačního lesa v k.ú. Rohatec, býv. okres Hodonín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dalibor Jašek
Projekt lokálního biocentra LBC Díly v k. ú. Rohatec
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Kalusová
Stanovení rekreačního potenciálu lesů vybrané části LS Ostravice na základě analýzy sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Karásek
Hodnocení funkcí lesů ve správě LČR s.p., LS Nové Město na Moravě, revír Sklené
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Kazda
Hodnocení potenciálních funkčních schopností lesních porostů přírodního parku Baba
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Kazda
Optimalizace rekreačního využití PP Baba
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Klevar
Studie rekultivace lomu Jakubčovice nad Odrou
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Robert Kohout
Zpracování podkladů pro projekt péče o městský park Lísčí v k.ú. Třebíč
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Korešová
Historický vývoj krajiny v oblasti Staroměstska (býv. okres Šumperk)
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Kotrbová
Funkce lesa v pojetí středoevropské lesnické legislativy
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Pavel Kotrla
Hodnocení funkcí Městských lesů města Vsetín
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Krahulcová
Hodnocení stavu mangrovových porostů ostrovů Panobolon a Yato, provincie Guimaras, Filipíny
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štěpán Kriegler
Hodnocení vlivů záměru realizace přehrady Bawanor v severním Iráku na životní prostředí
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Štěpán Kriegler
Obnova liniové vegetace podél místní komunikace mezi obcemi Pivonín a Drozdov (býv. okres Šumperk)
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Naďa Křenková
Stanovení hydrických a edafických limitů funkčního využití krajiny v dílčí části povodí Bystřičky
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Kučera
Hodnocení dynamiky vývoje potenciálních funkčních schopností a aktuálního funkčního efektu lesů ve správě ŠLP ML Křtiny, polesí Vranov
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Kupecká
Hodnocení lokálního územního systému ekologické stability okolí Kutné Hory
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Kupecká
Plán péče o lokalitu Macháčkův háj (Velká stráň) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Markéta Kupská
Volné téma
září 2023Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Kužmová
Posouzení vlivu realizace sedačkové lanovky Mosty u Jablunkova - Skalka na krajinný ráz
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Kvaček
Hodnocení funkcí lesů ŠP SLŠ Hranice na Moravě
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Olga Lacinová
Projekt lokálního biokoridoru č. 17 v k.ú. Tišnov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Lacková
Návrh rekultivačního managementu teras úložiště popílku Lištná v k.ú. Třinec
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Lacková
Studie polyfunkčního využití území
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karolína Lehká
Rekreační optimalizace mikroregionu Moravský Krumlov
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Májková
Studie možností volnočasového využití lokality Dolnodubňanské nádrže v k.ú. Dolní Dubňany
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Bronislav Malec
Hodnocení vývoje krajiny vzhledem k plánovaným převodům lesních porostů v k.ú. Olešenka
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Malinová, DiS.
Hodnocení stavu a návrh péče o tyfový židovský hřbitov v Havlíčkově Brodě
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Marek
Hodnocení aktuálního stavu a návrh revitalizačních opatření v údolí Bobravy
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Maršálková
Návrh managementu a zpřístupnění VKP Maděrany v k.ú. Hajany, bývalý okres Brno - venkov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Maršálková
Projekt revitalizace ovocného sadu v k.ú. Hajany
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Petr Matyáš
Porovnání finanční hodnoty funkcí lesů realizované dle metod Vyskot, I. a kol. 2003 a Šišák, L. a kol. 2002
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Matyáš
Vyhodnocení potenciálů celospolečenských funkcí lesů spravovaných LČR, LS Chvalčov
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Menšík
Hodnocení významu lesů pro hodnotu krajinného rázu přírodního parku Velký Kosíř
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Merendová
Posouzení vlivu navrhované malé vodní nádrže v lokalitě Maleníky u obce Dolní Nětčice na okolní ekosystémy
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Miklová
Optimalizace rekreačního využití příměstské zóny města Ostravy s ohledem na rekreační potenciál území
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Mlejnková
Vyhodnocení schopnosti lesních porostů v modelovém území k.ú. Vracov realizovat celospolečenské požadavky na aktuální funkční účinnost funkce hydricko-vodohospodářské a ekostabilizační
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Múčková-Veselá
Optimalizace rekreačního využití okolí obce Strání
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Nakládalová
Řešení turistických tras v oblasti národního parku Mt. Kanlaon, Negros, Filipíny
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Navrátilová
Posouzení vlivu realizace základové stanice sítě GSM - Vodafone a.s. v k.ú. Jablůnka (býv. okres Vsetín) na krajinný ráz
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Navrátil
Analýza mikroregionu Moštěnka ve vztahu k rekreaci
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Nováková
Diverzita dřevinné skladby lesních porostů ŠLP Masarykův les Křtiny z hlediska hodnocení porostních typů
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radka Ocásková
Studie dolní části toku Rakovec v k.ú. Ořešín a návrh opatření k posílení ekologické stability území
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Pařízek
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v lokalitě Slavíky v k.ú. Lubě, bývalý okres Blansko
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Hana Pavlíčková
Krajinářská studie odvalu Emma v k.ú. Slezská Ostrava
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Peterková
Vliv revitalizačních opatření na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lokality Spálený potok, k.ú. Krumvíř a návrh navazujících opatření
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Piškulová
Stabilizace vybraných břehových území VD Nádrž Brno s využitím biotechnických stabilizačních metod
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Piškulová
Studie řešení abraze břehů VD Brněnská přehrada
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alexandr Pospíšil
Hodnocení vlivu rekreační zátěže na lesní ekosystémy PP Barborka a PP Břestecká skála
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Pospíšilová
Projekt posílení ekologických funkcí retenční nádrže Zamilovaný hájek v k.ú. Brno - Řečkovice
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Růžička
Návrh managementu "Lesoparku u Moravského Předměstí" v k.ú. Třebeš, Hradec Králové
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Řiháková
Urbanistická studie využití a úpravy okolí rybníka Srpek, k.ú. Kuřim
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikol Seidlová
Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrubá Vrbka
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Sochor
Projekt řešení navrhovaného interakčního prvku v EVL Valtrovický luh v k.ú. Valtrovice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Suralová
Projekt biokoridoru Rohelka v k.ú. Rohle
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Suralová
Revize ÚSES v k.ú. Rohle, Nedvězí a Janoslavice
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bohdan Šipoš
Hodnocení stavu parkového lesa Malý Draždiak v k.ú. Bratislava V
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Evidence významných stromů v obci Střítež nad Ludinou
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Hodnocení využívání krajiny v povodí revitalizovaných toků Moravického potoka a Lučního potoka (pravostranné přítoky Moravice)
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Návrh metodiky hodnocení vegetačních doprovodů vodních toků v zemědělské krajině
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jan Škrdla, Ph.D.
Revize stávajícího ÚSES v okolí Velké (mísní část Hranic) vzhledem k realizaci výstavby dálnice D47 a návrh jeho nové struktury
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Bc. Lucia Škvareninová
Socio-environmentální aspekty odlesňování Šalamounových ostrovů
září 2021Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Šteflová
Hodnocení základních prvků srážko-odtokového procesu vybraného lesního mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Talaš
Krajinářská studie lokality Podhoří v k.ú. Provodov
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Talaš
Návrh rozšíření a následné péče o LBC 1 v k.ú. Provodov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Trněný
Struktura lesů Rafael Salas Park, Filipíny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Urbánková
Studie managementu lokality Wilsonův les
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Vojtěch Václavík
Projekt lokálního biokoridoru LBK - L3 v k.ú. Šilheřovice
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Vaculová
Akční plán biodiverzity pískovny Dobříň
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Pavel Váňa
Revitalizace části příbřežní zóny Svinošického potoka pod Babím lomem v k.ú. Svinošice
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Vašíčková, Ph.D.
Projekt mokřadu v k.ú. Velké Albrechtice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Vašourková
Hodnocení současného stavu PP Šiberná u Kuřimi
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Vávra
Projekt ozelenění rybníku Olšina v k.ú. Skržice, býv. okres Kroměříž
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Leona Viktorjeníková
Studie obnovy městské zeleně v okolí 4. základní školy města Bruntál
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kateřina Vlčková
Projekt řešení lokality Radošov v k.ú. Veselí nad Moravou
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Zajícová
Rekultivace lomu v k.ú. Černotín
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Zajícová
Revize pasportů DVT ve správě VLS ČR, s.p., divize Plumlov, LS Rychtářov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Zámorská
Optimalizace rekreačního využití lesů v okolí města Luhačovice
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Zemek
Hodnocení funkcí městských lesů Uherský Brod
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Pavlína Žalská
Konektivita sídelní zeleně na území Prahy 8
duben 2019Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována