Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quality of wine affected by sulphurization
Written by (author): Ing. Lucie Kostihová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakost vína ovlivněná sířením
Summary:Diplomová práce „Jakost vína ovlivněná sířením“ je zaměřena na problematiku týkající se oxidu siřičitého a jeho vlivu na technologickou a senzorickou jakost vína. V teoretické části práce je popsána výroba vína, různé formy oxidu siřičitého ve víně a vazby s jinými složkami vína. Nastíněny jsou také způsoby síření vína, dávkování a také možnosti, jak lze obsah oxidu siřičitého snížit pomocí jiných technologií nebo částečnou náhradou jinými látkami. Praktická část diplomové práce pak ověřuje vliv oxidu siřičitého na obsah kyselin, redukujících cukrů a alkoholu ve víně. Je zkoumán vliv množství oxidu siřičitého na intenzitu barvy vybraných odrůd bílých a červených vín. Víno je následně také zhodnoceno senzoricky, aby bylo možné posoudit vlivy oxidu siřičitého na jakost vína komplexně. Výsledky ukazují, že oxid siřičitý ovlivňuje intenzitu barvy. Čím více oxidu siřičitého víno obsahuje, tím světlejší je barva vína. Rozdíl je více patrný u červených vín. Na parametry jako je obsah redukujících cukrů, alkoholu a kyselin oxid siřičitý vliv nemá. Senzoricky přijatelnější jsou vína s nižším obsahem oxidu siřičitého.
Key words:oxid siřičitý, cukry, senzorická analýza, víno, kyseliny, barva, alkohol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..