Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The usage of legume flours for the production of common pastry
Written by (author): Ing. Jana Benešová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití luštěninových mouk pro výrobu běžného pečiva
Summary:Vylepšení nutričních vlastností běžného pečiva přídavkem luštěninových mouk, které jsou z hlediska výživy zajímavé, bylo cílem diplomové práce. Na Ústavu Technologie potravin Mendelovy univerzity bylo vyrobeno běžné pečivo se základem špaldové mouky s 5%, 7%, 9% a 11% přídavky mouk z červené čočky, cizrny a žlutého hrachu. Kvalita výsledných rohlíků byla posuzována na základě měření jejich hmotnosti, měrného objemu a rozdílů v pevnosti během prvního a druhého dne. Dále byla hodnocena barva použitých druhů mouk, kůrky a střídy finálních výrobků a provedena senzorická analýza. Pečivo bylo vyhodnoceno jako senzoricky přijatelné, získalo tmavší, vypečenější barvu kůrky a zvýšila se jeho nutriční hodnota, negativně byl ovlivněn objem pečiva. Senzoricky nejpřijatelnější byl vzorek s 5% přídavkem cizrnové mouky.
Key words:senzorické hodnocení, pevnost, Běžné pečivo, špaldová mouka, luštěninové mouky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..