Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sensory evaluation of teff and products from it
Written by (author): Ing. Kateřina Nedomová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Senzorické hodnoceni teffu a výrobků z něj
Summary:Diplomová práce Senzorické hodnocení teffu a výrobků z něj v teoretické části přibližuje obilovinu Eragrostis teff jakožto potravinu s bohatým nutričním složením, vhodnou nejen pro bezlepkovou dietu, s vysokým obsahem minerálních látek – zejména železa a také vysokým obsahem vlákniny. Celkově zlepšuje výživové složení potravin. V praktické části je potom hodnocen senzoricky, spektrofotometricky a také je hodnocena textura upečených teffových sušenek. Cílem práce bylo porovnat senzorické hodnocení sušenek s různým přídavkem teffové světlé a tmavé mouky a jejich přijetí hodnotiteli. Při práci bylo zjištěno, že teffové sušenky se dají konzumovat i jako 100 % teffové, ohodnocené jako křehké, typické, příjemné vůně, lehce ukousnutelné, tvořící celistvé sousto. Teffová mouka nemění texturní parametry v závislosti na jejím přídavku a není rozdíl v textuře mezi tmavou a světlou teffovou moukou. Přídavkem teffové mouky dojde ke zlepšení nutričních vlastností.
Key words:teff, sušenky, senzorické hodnocení, pevnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..