Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Raw food
Written by (author): Ing. Michaela Kikalová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:RAW food - živá strava
Summary:Cílem diplomové práce „Raw food – živá strava“ bylo prostudovat a popsat živou stravu, její vliv na lidský organizmus a navrhnout vhodnou recepturu raw trvanlivých výrobků. Na Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně bylo vyrobeno osm receptur raw tyčinek bez tepelného zpracování s datlovo-kakaovým základem. U každé receptury byla přidána surovina třetí. Hodnotila se pevnost, obsah vody, senzorické hodnocení a konečná výživová hodnota. Bylo zjištěno, že senzoricky nejpřijatelnější receptura obsahovala kromě základu kokos. Naopak nejméně přijatelná receptura obsahovala kromě základu banán. Nejvyšší nutriční hodnotu měla tyčinka s přídavkem kokosu. Dále byly vyrobeny čtyři sušené raw tyčinky, u kterých se senzorické hodnocení lišilo mezi odbornou veřejností, kteří se o raw stravu zajímají a neodbornou veřejností.
Key words:nutriční hodnota, fyzikální vlastnosti, raw tyčinky, živá strava, senzorické hodnocení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..