Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Aroma and taste of wine
Written by (author): Bc. Marika Tesařová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vůně a chuť vína
Summary:V bakalářské práci je popsána obecná charakteristika révy vinné, technologické postupy při výrobě vína, metody hodnocení vína a s nimi spojené legislativní požadavky. Hlavní část práce popisuje vznik aromatických látek a rozdělení aromatických skupin vína. V každé skupině jsou zastoupeny aromatické látky zodpovědné za dané aroma a zástupci odrůdových vín společně s doporučovaným pokrmem. Obecně lze říct, že bílá odrůdová vína jsou vhodná kombinovat s bílým masem – drůbeží, telecí, popř. rybí, kdežto vína červená jsou doporučovaná k masu tmavému – hovězí, zvěřina. Celkové aroma vína může být vedle primárních faktorů (půda, odrůdové vlastnosti, klima) ovlivněno řízením technologických postupů při výrobě vín.
Key words:víno, aroma, chuť, terroir

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..