Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quality of fine pastry influenced by fiber
Written by (author): Ing. Kristýna Stávková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita jemného pečiva ovlivněná vlákninou
Summary:Hlavním cílem diplomové práce „Kvalita jemného pečiva ovlivněná vlákninou“ bylo navrhnout recepturu s přídavkem bambusové vlákniny, pšeničné vlákniny a jablečné vlákniny v množství 2 %, 4 % a 6 %. Dále bylo cílem posoudit vliv přídavku vlákniny na kvalitu jemného pečiva. V praktické části byl proveden pekařský pokus, senzorická analýza, univerzální tahová/tlaková zkouška, vypočtena nutriční hodnota a stanovena barva střídy a povrchu pomocí spektrofotometrického měření. Výsledky byly zpracovány v programu Statistica 12 a MS Excel. Bylo upečeno deset vzorků. Největší hmotnost po upečení měl vzorek č. 4, s přídavkem 6 % bambusové vlákniny BAF 200. Nejnižší hodnoty objemové hmotnosti byly zaznamenány u vzorků s přídavkem 3 % bambusové vlákniny Celkově nejpřijatelnější byl vzorek s přídavkem 4 % bambusové vlákniny BAF 200. Nejvyšší pevnost byla naměřena u vzorku 5, do kterého byly přidány 2 % bambusové vlákniny BAF 400. Nejnižší energetickou hodnotu měl vzorek 4, tedy s přídavkem 6 % bambusové vlákniny BAF 200.
Key words:vláknina, barva, senzorické honocení, nutriční hodnota, jemné pečivo, pekařský pokus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..