Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The quality of pasta affected by fibre
Written by (author): Ing. Václav Durďák
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita těstovin ovlivněná přídavkem vlákniny
Summary:Cílem diplomové práce Kvalita těstovin ovlivněná přídavkem vlákniny bylo navrhnout vhodnou recepturu s přídavkem ovesné vlákniny (HF 401-30), pšeničné vlákniny (WF 1000) a bambusové vlákniny (BF 200) v množství 1 %, 3 % a 5 % a poté zhodnotit vliv přidané vlákniny na kvalitu vyrobených těstovin. Celkem bylo v laboratoři Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity vyrobeno 20 vzorků těstovin ve tvaru mušlí s přídavkem vlákniny a rostlinného barviva. U vzorků byla stanovena tvrdost, barva a byly provedeny zkoušky vařením. Součástí hodnocení byla i senzorická analýza, která zahrnovala senzorické hodnocení syrových a uvařených těstovin. Výsledky byly zpracovány v programu Statistica 12 a MS Excel. Bylo prokázáno, že přídavek vlákniny do receptury neměl žádný negativní vliv na výsledné senzorické a texturní vlastnosti výrobku. Senzoricky nejpřijatelnější byly bezvaječné těstoviny s přídavkem 5 % bambusové vlákniny. Vláknina zlepšila především barvu, chuť a snížila lepivost těstovin.
Key words:zkoušky vařením, barva, těstoviny, vláknina, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..