Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The colour of wine
Written by (author): Bc. Klára Kožušníková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Barva u vína
Summary:Bakalářská práce na téma “Barva u vína“ se věnuje technologiím výroby červeného i růžového vína, chemickým složením vína a faktory, které ovlivňují barvu u vína. Jsou zde stručně popsané antokyany a fyzikálně-chemické procesy, které způsobují jejich degradaci. Práce popisuje rozmanitou barevnou škálu vín a je zde také uvedeno subjektivní a objektivní hodnocení barvy. Praktická část se zabývá stanovením barvy červeného vína u celkem 32 vzorků různé země původu, které byly měřeny pomocí systému CIELAB. Jednalo se o vzorky odrůd Cabernet Sauvignon, Frankovka, Merlot a Modrý Portugal. Barevné rozdíly byly zjištěny mezi jednotlivými vzorky a odrůdami.
Key words:barva vína, antokyany, chemické složení, výroba vína, CIELAB

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..