Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Technologies of preparing traditional meals in the Republic of Karelia in Russia
Written by (author): Bc. Iuliia Gladkaia
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Technologie výroby tradičních jídel z Kareliijské oblasti Ruska
Summary:Cílem bakalářské práce bylo vypracování literárního přehledu o Karelské republice v Ruské federaci, o výrobě tradičních jídel v této oblasti, a zjištění celkové senzorické přijatelnosti vybraných výrobků. První část je věnována specifikaci oblasti, podmínkám vzniku tradičních pokrmů, popisu základních surovin a technologiim výroby. Druhá cást se tyka praktického senzorického hodnocení vybraných výrobků. Na ústavu technologie potravin byly vyrobené „kalitky“ – druh žitno-pšeničného pečiva s bramborovou a tvarohovou náplní. Byl vytvořen senzorický dotazník, hodnocení se zúčastnilo 10 proškolených studentů. Hodnotily se vnější a vnitřní znaky jakosti, 80 % hodnotitelů lépe vyhovovala náplň bramborová, výrobek byl díky ní vláčný a chutnější. Výsledky byly zpracovaný graficky. Z popisné metody hodnocení je patrné, že dany tradiční pekařský výrobek je senzorický přijatelný i pro české strávníky.
Key words:Tradiční, Surovina, Karélie, Hodnocení, Výrobek, Pokrm, Kalitki, Karelské

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..