Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The quality of sources for gluten – free food
Written by (author): Bc. Zuzana Fenclová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita surovin pro bezlepkové výrobky
Summary:V práci, s názvem „Kvalita surovin pro bezlepkové výrobky“, jsou popsány suroviny, legisla-tiva, která zahrnuje předpisy a označování bezlepkových výrobků a všeobecné požadavky na výrobu bezlepkových výrobků. V práci jsou popsány projevy a specifikace celiakie a jiných forem lepkových intolerancí, stejně jako i požadavky na bezlepkovou dietu. V praktické části byly z bezlepkových surovin sestaveny tři receptury na bezlepkové palačinky a tři receptury na bezlepkové lívance a vyrobeny v poloprovozu Ústavu technolo-gie potravin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v prosinci minulého roku. K oběma těmto skupinám (lívance a palačinky) byl pro hodnocení přidán jeden komerční produkt. Po sestavení senzorického dotazníku bylo provedeno hodnocení deseti proškolený-mi hodnotiteli. Nejlepší z využitých receptur byly palačinky z amarantové mouky a lívance z mouky pohankové.
Key words:celiakie, legislativa, lívance, bezlepková dieta, intolerance, palačinky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..