Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Quality of Common Pastry Influenced by Enzymatic Preparations
Written by (author): Ing. Veronika Kouřilová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita běžného pečiva ovlivněná enzymatickými přípravky
Summary:Cílem práce „Kvalita běžného pečiva ovlivněná enzymatickými přípravky“ bylo zjištění vlivu různých koncentrací tří enzymatických přípravků na kvalitu rohlíků. Teoretická část se zabývá charakteristikou běžného pečiva, surovinami, technologií výroby, enzymy, základním rozdělením cereálních enzymů a jejich použitím. V praktické části byly použi-ty enzymatické přípravky Perfekt, Diapol Instant a Perfekt BACK v koncentracích 0,8; 1 a 1,2 % na hmotnost použité mouky. Bylo provedeno měření hmotnosti a hmotnostní ztráty, měrného objemu, pevnosti pečiva během 1. a 2. dne skladování, barva kůrky a střídky rohlíků. Byla provedena senzorická analýza. Přídavek doporučeného množství enzymatických přípravků dle výrobce 1 % měl na objem, pevnost a senzorické vlastnosti nejlepší vliv (vzorek 3, 6 a 9), nejhorší vliv měl kontrolní vzorek. Vzorky s 1 % přídav-kem enzymatického přípravku (3, 6 a 9) vykazovaly tmavší, vypečenější a zlatější barvu oproti kontrole. U barvy střídky nebyla změna barvy tak znatelná jako u barvy kůrky.
Key words:běžné pečivo , barva, enzymatický přípravek, senzorická analýza, pevnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..