Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The usage of rice in the food industry
Written by (author): Bc. Zuzana Lustigová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití rýže v potravinářství
Summary:Bakalářská práce „Využití rýže v potravinářství“ je rozdělena do tří částí. V první je popsána morfologická a anatomická stavba, podmínky a způsob pěstování, produkce, spotřeba a dovoz rýže do ČR. V druhé části je pozornost věnována chemickému složení zrna, následnému zpracování, druhům rýže a rýžovým výrobkům. V poslední praktické části byl vytvořen senzorický dotazník a podle něj graficky vyhodnoceno šest druhů rý-že. Nejlépe byla vyhodnocena arborio rýže a nejhůře divoká rýže.
Key words:rýže, složení, druhy, použití, senzorické hodnocení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..