Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of extenzographic values on the quality bakery products.
Written by (author): Ing. Lenka Betášová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv extenzografických hodnot na kvalitu pečiva
Summary:V mé diplomové práci jsem sledovala 24 mouk (12 vzorků T 1000 a 12 vzorků T 530) s rozdílnými extenzografickými hodnotami. Po pokusných měřeních znaků pekařské jakosti (číslo poklesu, obsah popela, Gluten Index, Zelenyho sedimentační test, farinografické hodnocení)byl proveden pekařský pokus a tím zjištěny objemové výtěžnosti, tvary a senzorické údaje upečených výrobků. Na základě dosažených výsledků a statistického hodnocení byly stanoveny jako optimální tyto extenzografické hodnoty: tažnost 150-200 mm, energie 90-150 cm2, konst. odpor 220-300 EJ, max. odpor 420-600 EJ, poměrové číslo extenzogramu 1,1-1,9. Mouky splňující tyto parametry dosahovaly, co se týče objemu, poměrového čísla a senzorického hodnocení pečiva vyrovnaných a bezvadných výsledků.
Key words:Pšenice ozimá, Pekařský pokus, Extenzograf, Senzorické hodnocení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..