Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation and production of various kinds of flakes
Written by (author): Bc. Veronika Havránková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení a výroba různých druhů vloček
Summary:Bakalářská práce na téma "Hodnocení a výroba různých druhů vloček" je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány podmínky pěstování, chemické a anatomické složení vhodných druhů obilovin pro vločkování. Další část je věnována nutričním hodnotám, obsahu škrobu a vlákniny. Poslední praktická část popisuje výrobu vloček na domácím přístroji Duett 200 a sestavení senzorického dotazníku pro hodnocení vloček. Nejlépe hodnoceny byly vločky ovesné, nejhorší vločky pohankové.
Key words:obiloviny , vločky, výroba, nutriční hodnoty, vláknina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..