Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quality and uses of puff pastry
Written by (author): Ing. Lenka Floriánová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakost a využití listových těst
Summary:Diplomová práce pojednává o kvalitě a využití listových těst z několika pohledů. Z hlediska senzorického, technologického i zdravotního. Celkem bylo použito 12 vzorků, 6 vzorků chlazených těst a 6 vzorků mražených těst. Vzorky byly zakoupené a jsou tedy běžně dostupné na trhu. Teoretická část popisuje historii, použité suroviny, technologii výroby a také zdravotní aspekty listových těst. Praktická část byla zaměřena na celkový rozbor zakoupených vzorků. Byla provedena senzorická analýza před i po upečení, stanovení množství tuku, hodnocení křehkosti na TIRA testu 27025, spektrofotometrické stanovení barvy a měření výšky výrobku po upečení. Senzorická analýza i objektivní metody měření ukázaly na rozdíly mezi jednotlivými vzorky v rámci dané skupiny a i mezi těsty chlazenými a mraženými. Celkově lze říci, že dopadla lépe těsta chlazená, z nichž byl téměř ve všech parametrech hodnocen nejlépe vzorek č. 3. Z mražených těst byl nejlépe hodnocen vzorek č. 9. Naměřené výsledky rovněž ukázaly na vhodnost použití jednotlivých vzorků, kdy vzorek č. 12 se nejlépe hodí na výrobu např. kremeší či řezů a naopak vzorky č. 3, 5, 6 se hodí více na záviny či trubičky.
Key words:listové těsto, technologie výroby, množství tuku, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..