Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The use of enzymes influence on wine quality
Written by (author): Ing. Jana Floriánová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv použití enzymů na kvalitu vín
Summary:Bakalářská práce se zabývá enzymy a jejich využitím při výrobě vína. Práce se zabývá též jejich vlivem na víno, jak z hlediska barvy a vůně, tak i chutě. V první části bakalářské práce jsou obsaženy nejen vinařské oblastem a odrůdám vína, ale také složení révy vinné. Další oblastí, která je v první části obsažena, jsou obecné pojmy enzymů. Ve druhé části se píše o technologii výroby vína, použití enzymů v dané technologii. Na závěr jsou popsány druhy uzávěrů a stoje na jejich výrobu.
Key words:enzymy, použití, kvalita vína, senzorické ovlivnění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..