Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4065
Univerzitný e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav technologie potravin (AF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Choroby a vady vína
Autor: Bc. Adéla Sedláčková
Pracovisko: Ústav technologie potravin (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Oponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Choroby a vady vína
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou chorob a vad vína, které se mohou vyskytnout v průběhu procesu výroby. První část práce je věnována charakteristice složení suroviny, a to jak z hlediska morfologického, tak i chemického. Dále je zde stručně nastíněn postup výroby bílých a červených vín, a také charakteristika a povinnosti výrobce z hlediska legislativy. Druhá část práce pak pojednává o samotných chorobách a vadách. Popis problému vždy obsahuje stručnou charakteristiku, příčinu a průběh závady a v neposlední řadě také možnosti nápravy a prevence.
Kľúčové slová:choroba, víno, příčina, náprava, prevence, vada

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..