Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identifikační číslo: 4065
Univerzitní e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kvalita ovocných moštů a burčáku
Autor: Bc. Michal Švestka
Pracoviště: Ústav technologie potravin (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Oponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Kvalita ovocných moštů a burčáku
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je informovat o ovocných moštech s hlavním zaměřením na jablečný mošt a na částečně zkvašeným hroznovým moštu, v naší zemi zvaný burčák. Práce se věnuje základním údajům o ovocných sadech a vysázených vinicích v České Republice a jejich odrůdovou skladbou. Zaměřuje se na vstupní surovinu a její složení. Další kapitola popisuje technologickou výrobu moštů i burčáku a následné možnosti konzervace. Práce se také zaměřuje na kvalitu moštů uváděných na tuzemský trh a statistiky kontrol burčáku prováděné státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Závěr práce informuje o vlivu a prospěchu těchto nápojů na zdraví člověka.
Klíčová slova:ovoce, vinná réva, mošt, burčák

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..