Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quality of fruit raw juices and partially fermented grape raw juice
Written by (author): Bc. Michal Švestka
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita ovocných moštů a burčáku
Summary:Cílem bakalářské práce je informovat o ovocných moštech s hlavním zaměřením na jablečný mošt a na částečně zkvašeným hroznovým moštu, v naší zemi zvaný burčák. Práce se věnuje základním údajům o ovocných sadech a vysázených vinicích v České Republice a jejich odrůdovou skladbou. Zaměřuje se na vstupní surovinu a její složení. Další kapitola popisuje technologickou výrobu moštů i burčáku a následné možnosti konzervace. Práce se také zaměřuje na kvalitu moštů uváděných na tuzemský trh a statistiky kontrol burčáku prováděné státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Závěr práce informuje o vlivu a prospěchu těchto nápojů na zdraví člověka.
Key words:ovoce, vinná réva, mošt, burčák

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..