Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using non-traditional raw materials for the production of bread and bakery products.
Written by (author): Bc. Iva Suchánková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití netradičních surovin při výrobě chleba a běžného pečiva
Summary:Bakalářská práce se zabývá využitím netradičních surovin pro výrobu chleba a běžného pečiva. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní a pomocné suroviny pro výrobu pekárenských výrobků, samotný postup pečení a legislativní rozdělení. V druhé části práce jsou popsány netradiční suroviny (tritikale, ječmen, slad, sladový květ, vláknina, termicky upravené obiloviny, čirok, laskavec a pohanka) pro výrobu cereálních výrobků, jejich složení a využití v pekárenském průmyslu. Ze zahraničních studií byly zmíněny studie pro přípravu chleba a pečiva z netradičních surovin a hodnocení jejich kvality.
Key words:netradiční suroviny, běžné pečivo, chleba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..