Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Dietary Fibre in Muesli Products
Written by (author): Ing. Klára Bouzková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vláknina v müslli produktech
Summary:Cílem práce bylo zjistit obsah vlákniny a tuku u 15 vzorků müsli a porovnat naměřené hodnoty s údajem na obalu výrobku. Nejvyšší obsah celkové (11,2; 10,0 a 9,7 %) i rozpustné (5,84; 4,78 a 4,41%) vlákniny byl stanoven u vzorků 11, 3 a 7. Nejnižší množství celkové (5,1 %) i rozpustné (0,17 a 0,19 %) vlákniny bylo stanoveno u vzorků 4 a 5. Nejvíce tuku obsahovaly vzorky 3 a 13 (16,67 a 26,47 %), nejnižší obsah tuku byl ve vzorku 4 (0,4 %), v obou případech je to dáno technologií výroby. U všech vzorků s výjimkou vzorku 5 a 13 byl naměřen nižší obsah tuku, než bylo uvedeno na obalu. Největší rozdíl mezi stanoveným obsahem tuku a údajem na obalu výrobku byl 77,8 %, nejmenší pak 7,1 %. Také byla provedena senzorická analýza vzorků 20 respondenty (10 žen a 10 mužů). Hodnotil se vzhled výrobku po vybalení, vůně, křupavost, polykatelnost, chuť, atraktivita obalu a celkový dojem. Z hlediska celkového dojmu byl nejlépe hodnoceným vzorkem u obou pohlaví vzorek 9: Pšeničné lupínky čokoládové. Nejhůře hodnocený z pohledu žen i mužů byl vzorek 6: Borůvkové müsli s ječmenem.
Key words:müsli, senzorická analýza, tuk, vláknina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..