Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The quality of grape seed oil
Written by (author): Ing. Veronika Vlková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita oleje z hroznových zrníček
Summary:Diplomová práce se věnuje metodám posuzující kvalitu hroznového oleje vystaveného několika různým teplotám po stanovenou dobu. Kvalita hroznového oleje je zde zároveň porovnávána i se slunečnicovým a olivovým olejem lisovanými za studena. V práci se kvalita a stálost olejů hodnotí pomocí senzorické analýzy, měření barvy na spektrofotometru, čísla kyselosti a stanovení mastných kyselin plynovou chromatografií. Z výsledků vyplývá, že stabilitu rostlinných olejů nejvíce ovlivnilo skladování na světle a při teplotě 22 °C. Číslo kyselosti, ani obsah mastných kyselin se v průběhu skladování výrazně nezměnily. Z výsledků senzorického hodnocení a spektrofotometrického měření barvy se zjistily některé změny během skladování. Nejméně stabilní se jevil hroznový olej 2014 a nejstabilnější slunečnicový olej.
Key words:hroznový olej, skladování, kvalita olejů, stabilita olejů, mastné kyseliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..