Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sensory perception in people suffering from celiac disease
Written by (author): Ing. Helena Pernicová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Smyslové vnímání u lidí trpících celiakii
Summary:Cílem bakalářské práce bylo vypracování literární rešerše zabývající se senzorickým vnímáním u lidí, kteří trpí onemocněním zvané celiakie. První kapitola je věnovaná charakteristice tohoto onemocnění a mechanismu působení této nemoci na lidský organismus. V další kapitole je vysvětleno, co znamená pojem lepek, bezlepková dieta, jaké potraviny jsou či nejsou vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, a taktéž je zde zařazena problematika často diskutovaných mýtů o celiakii. Práce dále popisuje senzorické vnímání jedince a jednotlivé vlivy působící na senzorické hodnocení a pojednává o možném rozdílu senzorického vnímání u zdravého člověka a osoby trpící celiakií. V rámci tohoto tématu je zohledněn přínos nových chutí v souvislosti se zařazováním nových potravin do stravy. V návaznosti na toto pojednání je součástí této práce i zpracovaný průzkum zabývající se právě danou rozdílností v chuti bezlepkových výrobků u celiaků a lidí bez dané diety.
Key words:lepek, celiakie, senzorické vnímání, bezlepková dieta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..