Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of teff and its products
Written by (author): Ing. Kateřina Nedomová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití teffu a výrobků z něj
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na představení a charakterizování teffu jako pseudoobiloviny s velkým potenciálem pro využití v bezlepkové dietě a pro zlepšení nutričních hodnot běžných potravin, zejména zvýšení obsahu bílkovin, vlákniny a železa. Teoretická část se zabývá botanickým zařazením, agrotechnikou, nutričním zhodnocením a tradičním využíváním této plodiny a srovnáním s jinými obilovinami. Praktická část pak hodnotí nové způsoby využití v našich podmínkách a dostupnost teffové mouky na trhu. Při práci bylo zjištěno, že mezi jednotlivými kultivary jsou velké rozdíly v nutričním složení, a že nejlepší poměr použité mouky je 10 až 15 % hmotnosti, protože se tak nezhorší reologické vlastnosti a zároveň teff výrazně nezmění chuť. Pokud však jeho oříšková nasládlá příchuť není na závadu, je vhodné použití i 35 % mouky.
Key words:pseudoobilovina , složení, využití , teff

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..