Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mixtures for the Production of Gluten-free Bread with Added Fiber
Written by (author): Ing. Lenka Suráková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Směsí pro výrobu bezlepkového chleba s přídavkem vlákniny
Summary:Cílem diplomové práce bylo navrhnout směsi pro výrobu bezlepkového chleba s přídavkem vlákniny. V rámci pekařského pokusu bylo navrženo 18 receptur. Byly upečeny dalamánky se dvěma typy hydroxypropylmethylcelulózy (HPMC) s přídavkem pšeničné vlákniny WF 200 a WF 600 a ovesné vlákniny HF 600 v množství 2 %, 5 % a 7 %. Posouzení kvality dalamánků zahrnovalo senzorické hodnocení, měření tvrdosti pomocí TIRA TESTU, měření objemu dalamánků, výpočet ztráty pečením a poměrového čísla. Výsledky všech hodnocení byly statisticky a graficky zpracovány. Jako nejvhodnější receptura byl vyhodnocen vzorek se 2 % pšeničné vlákniny s délkou vlákna 600 mikrometrů s použitím HPMC typ E a vzorek se 7 % pšeničné vlákniny s délkou vlákna 200 mikrometrů s použitím HPMC typ K. Tyto vzorky byly průkazně vyhodnoceny v senzorickém hodnocení jako nejlepší (p < 0,05).
Key words:celiakie, bezlepkový chléb, senzorická analýza, pekařský pokus, dietní vláknina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..