Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Pasta with addition of fiber and their benefits to human nutrition
Written by (author): Ing. Petra Lupínková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis: Těstoviny s přídavkem vlákniny a jejich přínos ve výzivě člověka
Summary:Cílem této diplomové práce s názvem "Těstoviny s přídavkem vlákniny a jejich přínos ve výživě člověka" bylo navrhnout vhodnou recepturu pro výrobu bezlepkových těstovin. V laboratoři na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně bylo vyrobeno celkem 30 vzorků bezlepkových těstovin, a to z bezlepkových surovin -- rýžové a kukuřičné mouky. Pro zvýšení nutriční hodnoty produktů byly přidány různé typy vlákniny o různé délce vlákna. Jako náhražka lepku byla použita hydroxypropylmetylcelulóza. U všech vzorků těstovin byla z fyzikálně-chemických metod změřena tvrdost těstovin. Dále byly provedeny zkoušky vařivosti a senzorické zhodnocení syrových a uvařených těstovin. Jako senzoricky nejlepší byly vyhodnoceny vzorky vyrobené z rýžové mouky s přídavkem 4 % (vzorek č. 21) a 8 % (vzorek č. 22) pšeničné vlákniny s označením WF 600 a bez přídavku jakékoliv vlákniny (vzorek č. 30).
Key words:bezlepková dieta, vláknina, celiakie, lepek, bezlepkové těstoviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..