Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Types of fibers and their use in baking and pastry industry
Written by (author): Ing. Klára Premusová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vašicová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhy vláknin a jejich využití v pekárenském a pečivárenském průmyslu
Summary:V bakalářské práci je charakteristika vlákniny, její rozdělení, význam potravní vlákniny pro člověka, zdroje a využití v potravinářství. Podstatná část zahrnuje především význam vlákniny po stránce zdravotní, nedostatek nebo nadbytek vlákniny, doporučený denní příjem, rozdělení vlákniny a charakteristiku jednotlivých složek. V další části jsou popsány zdroje vlákniny, vlastnosti a využití vlákniny VITACEL. V poslední části je popsáno různé využití vlákniny v potravinářském průmyslu.
Key words:dietní vláknina, zelenina, obiloviny, zdravá výživa, ovoce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..