Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of α-amylase activity on the quality of bakery products
Written by (author): Ing. et Ing. Renata Olšová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv aktivity α-amylásy na kvalitu běžného pečiva
Summary:Hlavním cílem diplomové práce bylo zkoumat vliv přídavku alfa-amylasy na kvalitu bulek. Enzymy byly izolovány z Trichoderma viride a Aspergillus oryzae. Oba enzymy jsou určeny k použití v pekařském průmyslu. Nejprve byla stanovena aktivita obou použitých alfa-amylas a zjištěno, že daná metodika byla vhodná k použití. Následně byly oba enzymy přidány do receptur - vždy nejmenší a největší doporučená množství. Celkem bylo upečeno deset vzorků pomocí rapid mix testu, přičemž vzorky číslo 1 a 6 byly kontrolní vzorky bez přídavku alfa-amylasy, aby bylo možné posoudit efektivnost přidaných enzymů. Byla použita pšeničná hladká mouka T 530 (vzorek 1 až 5) a celozrnná špaldová (vzorek 6 až 10). Nakonec byla provedena senzorická analýza hotových bulek, změřen objem bulek a zjištěna tvrdost bulek 2, 24 a 48 hodin po upečení metodou TIRAtest.
Key words:senzorická analýza, alfa-amylasa, trvanlivost, objem bulek, tvrdost bulek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..