Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mycotoxins in cereals for human nutritio
Written by (author): Bc. Michaela Dížková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Viskot
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis: Mykotoxiny v obilovinách pro lidskou výživu
Summary:V práci je řešena problematika mykotoxinů, což jsou sekundární metabolity mikroskopických hub, které se často vyskytují na obilovinách a výrobcích z nich. Typickými rody, které se objevují je Fusarium a Alternaria, ve skladech se přidávají i skladové plísně, mezi které patří hlavně Aspergillus a Penicillium. Při napadení zrna je zhoršená jeho kvalita a zrno může představovat i hrozbu pro lidské zdraví. Mykotoxiny, jako například aflatoxin, ochratoxin, fumonisiny, často způsobují onemocnění jater, ledvin, jsou karcinogenní a není výjimkou ani smrt. Aby se množství mykotoxinů ve finálním produktu snížilo na minimum, je důležité používat kvalitní suroviny a dodržovat zásady hygienické praxe. Limity mykotoxinů jsou uvedeny v legislativě a jsou nastaveny tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí.
Key words:obiloviny, mykotoxiny, legislativní limity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..